környezet

az ember és kultúrájának külső feltételei. Különböző tudományos irányzatok a környezet (miliő) meghatározó szerepét és fontosságát eltérő módon értékelik. F. Ratzel és az antropo-geográfusok a földrajzi környezet döntő szerepét vallották. Az etnológiai iskolák jelentős része a természeti feltételeket nem tekinti elsőrendű fontosságúnak; az ember és a miliő (természeti és társadalmi környezet) viszonyának lényege, hogy az ember környezete átalakításának folyamatában maga is átalakul. – Irod. Forde, D.: Habitat, Economy and Society (London, 1949); Steward, J. H.: Theory of Culture Change: the Methodology of Multilinear Evolution (Urbana, 1955).