Körösköz

a három Körös és a Berettyó által bezárt síkság. Magában foglalja a békési és a bihari → Sárrétet. A középkorban a Fehér- és Fekete-Körös közét és mellékét Kétkörösköznek hívták, a Fekete- és a Sebes-Körös közének Kölesér volt a neve. A Körösköz ma ritkán használt tájnév. Ugyancsak ritkán használják a földrajzi munkákban bevezetett, a Körösök, a Tisza és a Maros közére alkalmazott Körös–Maros köze tájnevet is. (→ még: Erdőhát, → Viharsarok)