köz

szűk, keskeny, gyakran kanyargó kis utca, sikátor. Általában forgalmasabb utcákat összekötő átjáró. Előfordul, hogy csak gyalogos közlekedésre alkalmas, kocsiútja nincs. A közöknek különösen nagy jelentősége volt a régi → szálláskertes települések szálláskert övezetében.

Két utcát összekötő köz (Naprágy, v. Gömör és Kishont m.)

Két utcát összekötő köz (Naprágy, v. Gömör és Kishont m.)