közhavas

Erdélyben a községek vagy → közbirtokosságok osztatlan közös legelője. Használatát a községi elöljáróság, a szokásjog vagy 1848 óta törvény által előírt módon megalkotott szabályrendelet állapította meg.