közmunka

valamely, a közösség felett álló organizáló erő (faluközösség vezetősége, legeltetési társulat elnöksége, egyház stb.) által megszervezett, a szokásjognak megfelelően elrendelt munka. A közmunkában, bár egy kiemelt csoport végrehajtó szerve rendeli el, mégis a közakarat, a közérdek (valós vagy vélt) ölt testet (→ társasmunkák). A közmunkákat az ország különböző területein számos helyi elnevezéssel, kifejezéssel illetik. Legismertebbek: falu dolga, egyházdolga, község szeribe menni, egyház szeribe menni. (→ még: ingyen munka) – Irod. Kodolányi János: Segítséggel végzett munkák két ormánsági községben (Népr. Közl., 1963); Szabó László: A paraszti munkaszervezet és társasmunkák a Zempléni-Hegyvidéken (Népr. Ért., 1965).