Krupa András (Csanádalberti, 1934–)

néprajzkutató, a Tudományos Ismeretterjesztő Társulat Békés megyei szervezetének titkára. Egy.-i tanulmányait Szegeden végezte, ott szerzett bölcsészdoktorátust is. Kutatási területe a D-tiszántúli szlovákok népi kultúrája, különös tekintettel a szokás- és a hiedelemvilágra. Cikkei és tanulmányai hazai folyóiratokban és szakkiadványokban jelennek meg. – F. m. Jeles napok a Békéscsabán és környékén élő szlovákoknál (Békéscsaba, 1970); Hiedelmek, varázslatok, boszorkányok (Békéscsaba, 1974).