kulturális antropológia

a kultúra fejlődésének és terjedésének, valamint az ember és a kultúra viszonyának törvényszerűségeit kutató tudomány. Elméletileg kutatási tárgyát alkotja minden kultúra és minden embercsoport, valójában a kulturális antropológiai kutatások zömét törzsi társadalmak, korai államalakulatok és osztálytársadalmak alávetett osztályainak kultúráira terjesztették ki. Tárgyköre és elnevezése az USA-ban alakult ki. A régészetet, nyelvészetet, etnológiát, etnográfiát és folklorisztikát integráló tudományként az → antropológia egyik ága. Az utóbbi évtizedekben az elnevezés elterjedt francia és német nyelvterületen is. (→ néprajz) – Irod. Lévi-Strauss, C.: Antropologie structurale (Paris, 1958); Mühlmann, W. E.–Müller, E. W.: Kulturanthropologie (Köln–Berlin, 1966); Bock, Ph. K.: Modern Cultural Anthropology (New York, 1969); Petrova-Averkÿeva, Ju. P.: A „kulturális” és „szociális” antropológia egymáshoz való viszonyáról a nyugati tudományban (Népi Kultúra – Népi Társadalom, 1971).