kulturális pszichológia

azon kutatások gyűjtőneve, amelyek a kultúrák közötti különbségeket és hasonlóságokat pszichológiai szemszögből demonstrálják az emberiség pszichikai egységének feltételezése alapján. A kulturális pszichológia főként két kérdéskört ölel fel: a kultúra és a személyiség kapcsolatának vizsgálatait, ezen belül külön alcsoportot alkotnak a nemzeti karakterkutatások; egyes kulturális jelenségek összehasonlító tanulmányozását. – Irod. Kroeber, A. L.: Anthropology (New York, 1948); Honigmann, J. J.: Culture and Personality (New York, 1954).