patrónus–kliens viszony

némi érzelmi kötődéssel járó, kölcsönös érdekviszony a társadalmi hierarchiában magasabb, ill. alacsonyabb helyzetű rétegbe, osztályba tartozó személyek között. A jobb társadalmi helyzetben lévő – a patrónus – munkához juttatja, segíti, védelmezi a rosszabb helyzetben lévőt – a klienst –, az pedig politikailag támogatja patrónusát a vele azonos helyzetben élők körében, esetenként munkaerejét ellenszolgáltatás nélkül patrónusa rendelkezésére bocsátja. Ez a kapcsolat áthágja a rétegek és osztályok korlátait, módot nyújt arra, hogy egyesek patrikuláris érdekeiket érvényesítsék a réteg- és osztályérdekekkel szemben. A patrónus–kliens viszonyt a magyar parasztság körében Fél Edit és Hofer Tamás írta le Átányon a 19. sz. végére, s a 20. sz. elejére vonatkozóan, de ilyen viszony bizonyára fennállott a középkortól kezdve jobb módú telkes jobbágyok és a faluközösségbe tartozó zsellérek között éppúgy, mint a nemesség különböző rétegei között. – Irod. Fél Edit–Hofer Tamás: Tanyakert-s, Patron-Client Relations, and Political Factions in Átány (American Anthropologist, 1973); Wolf, E.: Parasztok (Bp., 1973).