Pulszky Ágost (Bécs, 1846–Bp., 1901)

jogfilozófus, társadalomnéprajz-kutató, szociológus, egy.-i tanár, az MTA l. tagja. 1868-ban szerzett jogi doktori oklevelet, 1872-ben magántanár, 1875-től rendes tanár a bp.-i egy.-en. 1871-től kezdődően tevékeny szerepet játszott a politikai életben. 1875-ben H. S. Maine nagy jelentőségű művéhez írt előszót és közel százoldalas jegyzetet, melyben Mo.-on először ismertette az angol antropológiai iskola és L. H. Morgan munkásságának eredményeit. 1885-ben megjelent egy.-i előadásait összegező könyvében Beöthy Leó munkásságát figyelembe véve a társadalom korszerű, evolucionista elemzését adta meg. A Társadalomtudományi Társaság egyik megalapítójaként is a haladó tudományos szemléletért küzdött. – F. m. A jog és állambölcselet feladatai (Bp., 1888).