rege

a 19. sz.-ban igen kedvelt műfaji megjelölés, amely jelenthet prózai vagy verses elbeszélést, népköltészeti vagy műköltőtől származó alkotást is. – Bár a rege szó „régi mese” értelemben régebben is ismert, a nyelvújítók élesztették fel, s meghatározására több kísérlet történt, hol a → népmesét, hol a → mondát nevezték regének. Toldy Ferenc meghatározása szerint pl. a monda történeti alapon nyugvó elbeszélés, a rege költött elbeszélés. A Magyar Nyelv Értelmező Szótára szerint a rege ősi, szájhagyományban élő, mesés, csodás, gyakran mitikus történet, elbeszélés: 1. A népköltészet egyik elbeszélő műfaja. – 2. Műköltőtől származó hasonló (verses) elbeszélés. – Klasszikus költőink, pl. Arany János, szívesen nevezték történeti elbeszéléseiket regének. – Irod. Ferenczi Imre: Mondaterminológiák és műfaji kritériumok (Néprajzi dolgozatok. Szeged, 1966).