szőlőhegyi védőszent

a r. k. egyház által szentté avatott személy, akit szőlős falvak, a szőlő- és borkultúrával kapcsolatos, főként városi foglalkozású csoportok (kádár, kocsmáros, vincellér stb.) és a szőlőhegyek birtokosai kultikus tiszteletben részesítenek a szőlőhegy védelméért, szerencse és bő termés biztosításáért. A szőlőhegyi védőszentek szerteágazó kultuszának tárgyi emlékei a szőlőhegyi kápolnák, szőlőhegyi védőszentek fa- és kőszobrai, s kegytárgyak, használati eszközök különösen a 18. sz.-ból, az ellenreformáció utáni időkből maradtak fenn nagyobb számban a r. k. lakosság körében. A kevéssé ismert középkori eredetű szőlőhegyi védőszentek közé tartozott Orbán vagy Urbán (május 25.), akinek kultusza a 17–19. sz.-ban virágzott. (Ny-Dunántúl, Kis-Kárpátok vidéke, Nógrád m., Alföld). Attributumai: pápai öltözék, arany kehely, szőlőfürt. Orbán a szőlőművelők, kádárok és kocsmárosok védőszentje volt. Szőlőhegyi búcsúkat tartottak kápolnájánál, eszközökre (szőlősajtó, hordófenék) faragták képét. Donát vagy Donatus (július 14.) római legionárius a 18. sz. elején egyházi kezdeményezésre lett szőlőhegyi védőszent, a szőlőművesek pártfogója. Kápolnái és szobrai főként Veszprém és Heves m.-ben voltak kultusztárgyak. Fentieken kívül a pannóniai születésűnek tartott Márton (→ Márton napja), továbbá Vencel (→ Szent Vendel napja), Vince, Olajbafőtt János, Miklós (→ Mikulás) és Péter-Pál apostolok emléknapján vagy szüretkor tartottak népszokásokkal átszőtt (borkelletés, hordógurítás, borkengyelfutás) vallásos ünnepeket és körmeneteket (Sopron, Buda, Dunántúl). (→ még: Szent János áldása) – Irod. Schwartz Elemér: A szentjánosnapi borszentelés Nyugat-Magyarországon (Ethn., 1929); Ambrózy Ágoston: Szőlőhegyek védőszentjei (Bp., 1933); Vajkai Aurél: A paraszt szőlőművelés és bortermelés Veszprém megye déli részében (Népr. Ért., 1938).

Szent Orbán festett faszobra egy szőlőhegyi kápolnában (Esztergom, Komárom m.)

Szent Orbán festett faszobra egy szőlőhegyi kápolnában (Esztergom, Komárom m.)