teleklábas falu

olyan település, amelybe a párhuzamos és derékszögű utcák által körülzárt, téglalap alakú telektömbök két-két egymással érintkező teleksorból állnak. A téglalap alakú telkek utca felőli végein áll a lakóház a gazdasági épületekkel. A telek belső vége legtöbbször kert. Így a telektömbök közepén egy kertsáv húzódik, amelyet keretként határolnak kétoldalt az udvarok és épületek. – A teleklábas településszerkezet tudatos tervezés, mérnöki kimérés eredménye. Általában telepített vidékeken, pl. a Bácskában és a Temesközben gyakori. A 19. sz.-ban azonban több régi halmazfalut is átalakítottak teleklábas faluvá. – Irod. Mendöl Tibor: Általános településföldrajz (Bp., 1963).

Teleki Sámuel gróf

Teleki Sámuel gróf