szimbolizmus <gör. szümbolon ’ismertetőjel’>

művészeti és esztétikai irányzat, amely a műalkotások lényegét (vagy nyelvének és kifejezési formáinak nélkülözhetetlen jellemvonását) abban látja, hogy a művészi jel konvencionálisan meghatározott tartalmat fejez ki. Ez a konvenció előfordulhat a nagyjából azonos korú folklórban (→ folklorizmus, → népiség), de visszavezethető a múltba vagy egyenesen a műalkotások kezdetéig (→ archetípus). Minden szimbolizmus ezért foglalkozik előszeretettel a tradicionális művészetekkel, ezek sorában a folklórral is. Az egész folklór szimbolikus értelmezése ritka jelenség, legtöbbször a misztikus folklorizmus kísérője, az irracionalista folklorisztika lát mindenütt népi jelképeket. (→ még: hagyomány, → motívum, → népművészet) – Irod. Lanoc-Villène, G.: Le livre des symboles (Paris, 1939); Tindall, W. Y.: The Literary Symbol (New York, 1955); Komlós Aladár: A szimbolizmus (Bp., 1965); Chadwick, Ch.: Symbolism (London, 1971).