szinkronikus módszer

funkcionális megközelítés; a kultúra tanulmányozásának az a módja, amely a kultúra eseményeinek és jelenségeinek struktúráját, összefüggésrendjét vizsgálja, és csak azt a történelmi „pillanatot” ismeri el megérthetőnek és feltárhatónak, amelyben a kutatás folyik. A két világháború közötti brit szociálantropológia elsősorban a szinkronikus módszert alkalmazta. (→ még: diakronikus módszer) – Irod. Ortutay Gyula: Magyar népismeret (Bp., 1937); Kroeber, A. L.–Kluckhohn, C.: Culture: A Critical Review of Concepts and Definitions (Cambridge, 1952).