GAZDÁLKODÁS


FEJEZETEK
A {XXX.} jelek az eredeti nyomtatott kiadás oldalszámait jelzik.

MAGYAR NÉPRAJZ

nyolc kötetben

KÉSZÜLT A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA
NÉPRAJZI KUTATÓINTÉZETÉBEN

Szerkesztőbizottság

PALÁDI-KOVÁCS ATTILA

a szerkesztőbizottság vezetője

BALASSA IVÁN
† BODROGI TIBOR
DOMONKOS OTTÓ
† DÖMÖTÖR TEKLA
† GUNDA BÉLA
HOFER TAMÁS
OROSZ ISTVÁN
† TAKÁCS LAJOS
† TÁLASI ISTVÁN
VARGYAS LAJOS

AKADÉMIAI KIADÓ, BUDAPEST

Főszerkesztő
PALÁDI-KOVÁCS ATTILA
a szerkesztőbizottság vezetője

Szerkesztő
SZILÁGYI MIKLÓS

A szerkesztő munkatársai
ÉGETŐ MELINDA
KUPÓ JENŐ

AKADÉMIAI KIADÓ, BUDAPEST

A kötet szerzői

ANDRÁSFALVY BERTALAN, BALASSA IVÁN, ÉGETŐ MELINDA,
GRÁFIK IMRE, GUNDA BÉLA, KOTICS JÓZSEF, PALÁDI-KOVÁCS ATTILA,
PETERCSÁK TIVADAR, SELMECZI KOVÁCS ATTILA, SOLYMOS EDE,
SZABADFALVI JÓZSEF, SZILÁGYI MIKLÓS,

Lektor
ANDRÁSFALVY BERTALAN

A mellékleteket és az ábraanyagot szerkesztette
ÉGETŐ MELINDA, KUPÓ JENŐ, SZILÁGYI MIKLÓS

A térképeket rajzolta
NAGY BÉLA

A mutatót készítette
KISS RÉKA
TÁRNOK IRÉN
TOMISA ILONA

Megjelent a Magyar Tudományos Akadémia
és a Felsőoktatási Tankönyv- és Szakkönyvtámogatási Program
támogatásával

ISBN 963 05 4922 0 (összkiadás)
ISBN 963 05 7801 8 (II. kötet)

Kiadja az Akadémiai Kiadó, Budapest

Első magyar nyelvű kiadás: 2001

© Akadémiai Kiadó, Budapest 2001

Minden jog fenntartva, beleértve a sokszorosítás,
a nyilvános előadás, a rádió- és televízióadás, valamint a fordítás jogát,
az egyes fejezeteket illetően is.

Printed in Hungary

A kiadásért felelős
az Akadémiai Kiadó Rt. igazgatója
A számítógépes szerkesztés a Vetula Visual Bt. munkája
Felelős vezető: Liener Katalin
A nyomdai munkálatokat az Akadémiai Nyomda Kft. végezte
Felelős vezető: Reisenleitner Lajos
Budapest, 2001
Felelős szerkesztő: Tárnok Irén
Műszaki szerkesztő: Gábor Péter
A burkoló- és kötéstervet Bogdán Hajnal készítette
Kiadványszám: KMA 9–058
Megjelent 95,81 (A/5) ív és 80 oldal melléklet terjedelemben