{778.} RÖVIDÍTÉSEK JEGYZÉKE


Acta Ethn.Acta Ethnographica Academiae Scientiarum Hungaricae, Budapest (1952–)
Archaeológiai Értesítő, Pest–Budapest (1869–)
AÉtMTA Értekezések a történeti tudományok köréből, Pest–Budapest (–1867, új sorozat: 1957–)
AgriaEgri Múzeum Évkönyve, Eger (1981–)
Arch. Hung.Archeologia Hungarica, Budapest
Arr.Arrabona, Győr
AtSzAgrártörténeti Szemle, Budapest (1957–)
BBMBalassa Bálint Múzeum, Esztergom
Békési Élet, Békéscsaba
Békés m. Lt.Békés megyei Levéltár, Gyula
BKLBányászati és Kohászati Lapok (a Bányászati Lapok elődje)
BLBányászati Lapok (Az Országos Magyar Bányászati és Kohászati Egyesület, a Műszaki és Természettudományi Egyesületek Szövetsége tagjának lapja), Budapest (1951–1967)
BMMKA Békés Megyei Múzeumok Közleményei, Békéscsaba
BSzBorsodi Szemle, Miskolc (1956–)
BTM-KiscellBudapesti Történeti Múzeum, Kiscelli Múzeum
Bud. Rég.Budapest Régiségei, Budapest
Bud. Sz.Budapesti Szemle, Pest–Budapest (1857–1944)
BZmL: 1.Borsod-Abaúj-Zemplén megyei (1. sz.) Levéltár, Miskolc
BZmL: 2.Borsod-Abaúj-Zemplén megyei (2. sz.) (fiók) Leváltár (volt Sátoraljaújhelyi Állami Levéltár)
CéhkataszterÉri István–Nagy Lajos–Nagybákay Péter: A magyarországi céhes kézművesipar forrásanyagának katasztere. I–II. Budapest, 1975–1976.
CumaniaBács-Kiskun Megyei Múzeumok Közleményei, Kecskemét
CsmLtCsongrád megyei Levéltár, Szeged
DÁLDebreceni Állami Levéltár
DMÉA Déri Múzeum Évkönyve, Debrecen
DM KM.A Déri Múzeum Néprajzi Osztályának Ismeretterjesztő Közleményei, Debrecen
DSzDebreceni Szemle, Debrecen (1927–1944)
Dun. Sz.Dunántúli Szemle, Szombathely (1940–1944) Előzménye: Vasi Szemle
EAA Néprajzi Múzeum Ethnológiai Adattára, Budapest
EFMErkel Ferenc Múzeum, Gyula
EKEgyetemi Könyvtár, Kézirattár, Budapest
{779.} EMÉAz Egri Múzeum Évkönyve (1981-ig, utána Agria), Eger
Erd. Múz.Erdélyi Múzeum, Kolozsvár
ÉrtSzA magyar nyelv értelmező szótára. I–VII. Budapest, 1959–1962.
É. T.Élet és Tudomány, Budapest
Ethn.Ethnographia, Budapest
FAFolia Archaeologica. A Magyar Nemzeti Múzeum Történeti Múzeumának Évkönyve, Budapest (1939–)
FGFalusi Gazda, Népszerű gazdasági lap a magyar földmívelők számára, Pest
Földr. Ért.Földrajzi Értesítő, Budapest
Földr. K.Földrajzi Közlemények, Budapest
Földt. K.Földtani Közlöny, Budapest (1871–)
Főv. Lt.Fővárosi Levéltár, Budapest
GMKA Göcseji Múzeum Közleményei, Zalaegerszeg
GyEFM Kiadv.A Gyulai Erkel Ferenc Múzeum Kiadványai, Gyula
GySmLt: 1.Győr-Sopron megyei Levéltár 1. Győr
GySmLt: 2.Győr-Sopron megyei Levéltár 2. Sopron
GySzGyőri Szemle, Győr (1930–)
HBMKA Hajdú-Bihar Megyei Múzeumok Közleményei, Debrecen
HBmLtHajdú-Bihar megyei Levéltár (volt Debreceni Állami Levéltár)
HBmLtÉA Hajdú-Bihar megyei Levéltár Évkönyve, Hajdúböszörmény
HMÉA Hajdúsági Múzeum Évkönyve, Hajdúböszörmény
HmLtHeves megyei Levéltár, Eger
HOMÉA Herman Ottó Múzeum Évkönyve, Miskolc
HOM Füz.A Herman Ottó Múzeum Füzetei, Miskolc
HOMKA Herman Ottó Múzeum Közleményei, Miskolc
HOM Népr. Kiadv.A Herman Ottó Múzeum Néprajzi Kiadványai, Miskolc
IpMÉAz Iparművészeti Múzeum Évkönyve, Budapest
JAMÉA Nyíregyházi Jósa András Múzeum Évkönyve, Nyíregyháza
JPMÉA Janus Pannonius Múzeum Évkönyve, Pécs
JPM Füz.A Janus Pannonius Múzeum Füzetei, Pécs
KDMKuny Domokos Múzeum, Tata
LMF Népr. Lt.Liszt Ferenc Múzeum Néprajzi Levéltár, Sopron
MFMÉA Móra Ferenc Múzeum Évkönyve, Szeged
MFM NAMóra Ferenc Múzeum Néprajzi Adattára, Szeged
MGtSzMagyar Gazdaságtörténelmi Szemle, Budapest (I–XIII. 1884–1906)
MKur.Múzeumi Kurír, Debrecen
MMgMKA Magyar Mezőgazdasági Múzeum Közleményei, Budapest
MMűemlékv.Magyar Műemlékvédelem, Budapest
M. NépMűvelt Nép, Budapest
MNLMagyar Néprajzi Lexikon
MNyMagyar Nyelv, Budapest (1905–)
MTA KézirattárA Magyar Tudományos Akadémia Kézirattára, Budapest
MTA Társ. K.Magyar Tudományos Akadémia Társadalom-Történeti Tudományok (II.) Osztályának Közleményei, Budapest
MTTÉMagyar Természettudományi Társaság Évkönyve, Budapest
Műemlékv.Műemlékvédelem, Budapest
Műv. Ért.Művészettörténeti Értesítő, Budapest
Művészi IparAz Országos Magyar Iparművészeti Társulat Közlönye, Budapest
Műv. Hagy.Műveltség és Hagyomány, Debrecen
Műv. Ú.Művelődési Útmutató, Budapest
Néprajzi Értesítő, Budapest
Nemz.gazd. Sz.Nemzetgazdasági Szemle, Budapest
Népism. Dolg.Népismereti Dolgozatok, Bukarest
{780.} Néprajzi Dolg.Néprajzi Dolgozatok, Szeged
Népr. K.Néprajzi Közlemények, Budapest
Népr. Nyelvtud.Néprajz és Nyelvtudomány, Szeged
NK-NTNépi Kultúra–Népi Társadalom., A Magyar Tudományos Akadémia Néprajzi Kutató Csoportjának vkönyve, Budapest
NNyNépünk és Nyelvünk, Szeged
NyrMagyar Nyelvőr, Pest–Budapest (1872–)
NySzMagyar nyelvtörténeti szótár a legrégibb nyelvemlékektől a nyelvújításig. Szerk. Szarvas Gábor–Simonyi Zsigmond. I–III. Budapest, 1890–1893.
OklSzSzamota István–Zolnai Gyula: Magyar oklevélszótár. Pótlék a Magyar Nyelvtörténeti Szótárhoz. Budapest, 1902–1906.
Priv. et art. Ceh.Privilegia et articuli Ceharum. Egyetemi Könyvtár Kézirattára. (Czéhlevelek) 221–303. p. I–LXVII. Budapest
Sárospataki Ref. Lt.Tiszáninneni Református Egyházkerület Levéltára, Sárospatak
Sl. Nár.Slovensky Národopis, Bratislava
SMKSomogyi Múzeumok Közleményei, Kaposvár
Soproni Sz. Soproni Szemle, Sopron (1937–1944, 1955–)
SzSzázadok, Budapest
Szab. Sz. Sz.Szabolcs-Szatmári Szemle, Nyíregyháza
SzBMÉA szekszárdi Béri Balogh Ádám Múzeum Évkönyve, Szekszárd
Szegedi Ped. Főisk. Évk.A Szegedi Pedagógiai Főiskola Évkönyve, Szeged
SzKMÉSzántó Kovács János Múzeum Évkönyve, Orosháza
SzMÉSzolnok Megyei Múzeum Évkönyve, Szolnok
TBMTanulmányok Budapest Múltjából, Budapest
Techn. L.Technológiai Lapok, Műszaki és ipari szakfolyóirat, Budapest
TESzA magyar Nyelv történeti-etimológiai szótára. I–III. Főszerk. Benkő Lóránd. Budapest, 1967–1976.
TGyTudományos Gyűjtemény, Pest (1817–1941)
TGyMThúry György Múzeum, Nagykanizsa
TGyMÉA Nagykanizsai Thúry György Múzeum Jubileumi Emlékkönyve, Nagykanizsa
Tört. TárTörténelmi Tár (azelőtt: Magyar Történelmi Tár), Budapest (1878–1879; 1900–1911)
TSzTörténelmi Szemle. Az MTA Történettudományi Intézetének Értesítője, Budapest (1958–)
TTTörténelmi Tár, Budapest (1878–1911)
TtKTermészettudományi Közlöny, Budapest (1869–1944, 1957–)
TtSzTechnikatörténeti Szemle, Budapest (1962–)
ÚMTszÚj Magyar Tájszótár. I–II. Budapest, 1979–1988.
Vasi Sz.Vasi Szemle, Szombathely
Vas. Ú.Vasárnapi újság, Budapest
VEAB ÉrtesítőA Veszprémi Akadémiai Bizottság Értesítője, Veszprém
Vil.Világosság
VmLtVeszprém megyei Levéltár, Veszprém
VMMÉA Vas Megyei Múzeumok Értesítője, Szombathely
VMMKA Veszprém Megyei Múzeumok Közleményei, Veszprém
XJMXántus János Múzeum, Győr