{IV-591.} Erdészettudomány


FEJEZETEK

Az erdészettudomány olyan természettudományi, műszaki és társadalomtudományi ismereteknek integrált multidiszciplínája, amelynek célja az erdő jobb megismerése és az erdőgazdálkodás fejlesztése. Alkalmazott tudomány. A három nagy csoportból főleg a következő tudományok vannak jelen alap- és segédtudományként az erdészettudományban: A természettudományok köréből a biológia, ezen belül a növénytan és növénypatológia, az állattan, az ökológia és a biometria. A földtudományokon belül a földtan, a talajtan, a klimatológia és meteorológia, a geodézia és a kartográfia. A műszaki tudományok köréből az anyagismeret, a technológia, az építészet, a gépészet, a szállítás- és járműtan, a környezetvédelem. A társadalomtudományok köréből az ágazati gazdaságtan, a vezetés- és szervezéstudomány, az ökonometria, a jogtudomány, az ágazati politikatudomány és az ágazattörténet.

A felsorolt alap- és segédtudományok (s azok további, nem említett leágazásai) közül kiemeljük a biometriát, azon belül az erdészeti dendrológiát, erdőbecslés- és faállomány-szerkezettant, mivel ezeket az erdészettudományon kívül más tudományágak nem művelik (legfeljebb csak egyes részleteiket, mint pl. a dendrokronológiai elemzések a klimatológia szempontjából). Ezért úgy is fogalmazhatunk, hogy az erdészeti dendrometria, az erdőbecslés- és faállomány-szerkezettan képezi az erdészettudomány alapját. A diszciplína leginkább ezen a téren ért el más tudományágak által nem pótolható eredményeket. Az erdészettudomány által művelt erdőrendezéstan, erdőműveléstan és erdőhasználattan eléggé bonyolult, számos tudományos kölcsönhatást integrál.