{IV-719.} Mezőgazdasági gépészet


FEJEZETEK

A mezőgazdaság gépesítésének kezdete a 19. század elejére tehető, amikor az ipari fejlődéssel egyidejűleg megnőtt az igény a mezőgazdasági termények iránt. Először a nagyobb és fejlettebb uradalmakban dolgozó, a mezőgazdasági termelésben is járatos, ügyes kezű mechanikusok szerkesztettek gépeket, majd sorra alakultak a gépgyárak, a fejlesztő-vizsgáló állomások, de az oktatásban is egyre nagyobb szerep jutott a gépesítés kérdéseinek. A mezőgazdaság gépesítésének igazi hajtóerejét a gépkísérleti állomások, illetve a felsőoktatási intézmények szaktanszékei jelentették.