{II-623.} Kereskedelem és idegenforgalom


FEJEZETEK

Magyarország kereskedelmének fejlődése a 20. században a bekövetkezett nagy változások által meghatározott három szakaszra tagolódik: az I., majd a II. világháború végéig, illetve az utóbbit követő időszakra. A kereskedelem fejlődésére a legnagyobb hatást a belső gazdasági növekedés, a társadalmi szerkezet változása, a bel- és a nemzetközi politika és a világgazdaság helyzetének alakulása gyakorolta. A változások az ország külkereskedelmében látványosak voltak, de jelentősek a belkereskedelem terén is. Utóbbira hagyományosan kisebb figyelem irányul, jóllehet a külkereskedelemnél jóval nagyobb forgalmat bonyolít le, amint ezt már Keleti Károly, a múlt század második felének kiváló statisztikusa is megállapította.

Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara

Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara

Pozsonyi Kereskedelmi és Iparkamara

Pozsonyi Kereskedelmi és Iparkamara

Szegedi Kereskedelmi és Iparkamara

Szegedi Kereskedelmi és Iparkamara