{IV-101.} Műszaki és alkalmazott fizika


FEJEZETEK

A magyar alkalmazott fizika tudósai a 20. században hazánkban és a világ számos országában alkottak maradandót.

A kutatások ismertetését Eötvös Loránd világhírű ingájával kezdjük. Eötvös munkássága az alap- és az alkalmazott kutatások összefonódásának szép példája. Eötvös az alapkutatások (ezek eredménye pl. a folyadékok felületi feszültségével kapcsolatos Eötvös-törvény) mellett harminc éven át dolgozott ingája fejlesztésén Süss Nándorral. Alkotásukat az 1900. évi párizsi világkiállításon aranyéremmel jutalmazták. Eötvös geofizikai mérései egyúttal alapvető kérdés eldöntéséhez adtak igen nagy pontosságú adatokat: a tehetetlen és a gravitáló tömeg egyenlőségét az Eötvös-féle torziós inga finomításával ma már 10−12 pontossággal bizonyították. E tény egyik alapja Einstein általános relativitáselméletének.

A 19–20. század fordulója körül kiemelkedő eredeti eredményekkel a nemzetközi élvonalba küzdötte fel magát a magyar elektrotechnika és a villamosipar. Ha ezek az eredmények nem is álltak okozati összefüggésben Jedlik Ányos István bencés fizikus tanár munkásságával, itt kell őt megemlíteni. A villamos motor (1829) és az egyenáramot termelő dinamó másoktól független megalkotásával (1861) a magyar elektrotechnika szellemi úttörője volt.

Jedlik Ányos

Jedlik Ányos

1885-ben Zipernowsky Károly, Déri Miksa és Bláthy Ottó Titusz, a Ganz és Társa Rt. Elektrotechnikai Osztályának mérnökei feltalálták a villamos erőátviteli zártvasmagú transzformátort. Déri nevéhez számos más elektrotechnikai újdonság is kapcsolódik (pl. az öngerjesztésű, váltakozó áramú generátor és a váltakozó áramú elosztórendszer).

A Ganz Villamossági Gyár világhírnevét és a 20. század első felében elért üzleti sikereit Kandó Kálmán (1869–1931) alapozta meg az indukciós motorok gyártásának bevezetésével, valamint a róla elnevezett villamos mozdonyok megtervezésével.

Edison szerint Puskás Tivadar volt az első ember, aki a telefonközpont ötletét felvetette, és 1879-ben Párizsban meg is valósította. Testvére, Puskás Ferenc szinte ezzel egy időben itthon is elkezdte a telefonhálózat kiépítését. Puskás Tivadar nevéhez fűződik a telefonhírmondó (a rádió „előfutára”) szabadalmaztatása és budapesti megvalósítása.