A debreceni kísérleti fizikai iskola

A 20. század alkalmazások terén is kiemelkedő tudományos iskolái közül külön kiemelendő a debreceni kísérleti fizikai iskola, mely elsősorban az ATOMKI-hoz (az 1930-as évek második felétől: Szalay Sándor, majd Berényi Dénes), de e mellett és később a Kossuth Lajos Tudományegyetem Kísérleti Fizikai (Csikay Gyula), illetve Szilárdtestfizikai (Kedves Ferenc, Beke Dezső) Tanszékéhez is kötődik.

A Szalay-iskola lényegéhez tartozott kezdettől fogva a műszerépítés és módszerfejlesztés, új műszaki megoldások keresése és közvetlen kapcsolat a műszaki tudományokkal, valamint a műszaki-ipari gyakorlattal. Az intézetben fejlesztették ki a modern nukleáris elektronika moduljait, továbbá mágneses béta-, tömeg-, alfa-spektrométereket, nukleáris detektorokat. Ezek műszaki fejlesztésében különösen kitűnt Berényi Dénes, Fényes Tibor, Balogh Kadosa, Csongor Éva.

Külön ki kell emelni a vákuumtechnikai fejlesztéseket, továbbá a hidegfizikai fejlesztéseket és alkalmazásokat (pl. a világon egyedülálló, nagy térszögű béta-spektrométer-kriosztátot).

Az intézetben az 1960–1970-es években nagyléptékű munka folyt a gyorsító fejlesztés (kaszkád generátor, Van de Graaff-generátorok), illetve ezek magfizikai és anyagvizsgálati alkalmazásai területén. Itt főleg Koltay Edét és Schlenk Bálintot kell megemlíteni.

Különösen jelentős az a felületvizsgálatokkal kapcsolatos fejlesztési munka, amely az 1970-es években kezdődött Berényi Dénes kezdeményezésére: a kvadrupol-tömegspektrométer család (Berecz István), az elektrosztatikus elektronspektrométer {IV-118.} család számos szabadalommal védett (Varga Dezső, Kövér László, Kövér Ákos) kifejlesztése. Az ATOMKI a hazai XPS spektroszkópia egyik kiemelkedő centruma. Legújabban protonmikroszonda is működik az intézetben.

Ami az analitikai alkalmazásokat és az ezekkel elért tudományos eredményeket illeti, az XPS, a magreakciós és töltött részekkel gerjesztett röntgensugárzásos analitika széles körű alkalmazásra talált mind az ipari, mind a biológiai-orvosi témákban, sőt még a régészetben is.