{IV-271.} Mérés- és műszertechnika, automatika, számítástechnika


FEJEZETEK

A természettudományok, a technika és az ipar egymást kölcsönösen megtermékenyítő jellege a 20. században hihetetlen mértékben felerősödött. Az ipari termelés igényei befolyásolni kezdték a tudományok szakosodását. Kialakultak tipikusan mérnöktudományok például a geodézia, a bányászat, a kohászat, amelyek eredményei elsősorban az ipari termelés fejlődésében játszottak meghatározó szerepet. Ugyanakkor a természettudományok is gyors fejlődésnek indultak, például a geológia, a kémia és a fizika különböző ágai, valamint az általuk felvetett számszerű problémákat elméletileg leíró és megoldó matematika. Már a 20. század elején sem lehetett egy-egy jelentős tevékenységet, ill. eredményt egyetlen szakterületnek kisajátítania. Méréssel és műszerekkel nem csak tudós mérnökök, vegyészek és fizikusok foglalkoznak, automatikákat sem kizárólag technikusok és mérnökök találnak ki, számítástechnikai fejlesztésekben sem csak műszakiak és matematikusok érnek el jelentős eredményeket. A fejezetünk címében szereplő szakterületek egymással szoros kölcsönhatásban járultak hozzá az elmúlt század műszaki-tudományos fejlődéséhez.