Műszaki tudományos egyesületek

1948-ban a nagy hagyományokkal rendelkező Országos Magyar Bányászati és Kohászati Egyesület, a Magyar Elektrotechnikai Egyesület és az újonnan alakuló tudományos egyesületek tevékenységének összehangolására létrehozták a Műszaki- és Természettudományi Egyesületek Szövetségét, a MTESZ-t. Ebben az időszakban sok hasonló egyesület alakult meg, vagy vált ki valamely már régebben működőből. Így például a Bolyai János Matematikai Társulat az Eötvös Loránd Fizikai és Matematikai Társaságból vált ki és lett önállóvá míg a Méréstechnikai és Automatizálási Tudományos Egyesületet (MATE) és a Neumann János Számítógéptudományi Társaságot (NJSZT) új egyesületként a MTESZ keretében hozták létre.

A Méréstechnikai és Automatizálási Tudományos Egyesület (MATE) megalakítására 1949-ben hozták létre a MTESZ Automatizálási Központi Bizottságát, amelynek tagjai Lőrinc Imre, Beczkoy József, Korányi György, Horváth Gyula, Ritter Endre, majd később Bőhm István és Kolos Richárd voltak. Ez a bizottság 1951 őszén további szakemberekkel jelentősen bővülve MTESZ Méréstechnikai és Automatizálási szakosztállyá alakult, és megindult a szakmai munka is. 1952. március 22-én volt az egyesület alapító közgyűlése, az elnök Kolos Richárd, a főtitkár Stiker György, a Tudományos tanács elnöke Tárczy-Hornoch Antal lett. Három szakosztályban indult meg a munka: a méréstechnikai, a műszertechnikai és az automatizálási szakosztályokban. Az egyesület élete igazodott a magyar műszaki tudományos élet jellegéhez, szakosztályok és helyi szervezetek jöttek létre, alakultak át és szűntek meg. Az egyesület jelenlegi neve: Méréstechnikai, Automatizálási és Informatikai Tudományos Egyesület. Tíz szakosztállyal, nyolc vidéki szervezettel működik. Az egyesület a mérés- és műszertechnikai, valamint az automatizálási szakma kiemelkedő munkát végző személyiségeit Kruspér István Emlékéremmel (alapítva 1956-ban), Kolos Richárd-díjjal (alapítva 1971-ben), Csáky Frigyes Emlékéremmel (alapítva 1986-ban), ill. Striker György-díjjal (alapítva 1993-ban) tünteti ki.

A Nemzetközi Méréstechnikai Szövetség IMEKO (International Measurement Confederation) Striker György kezdeményezésére 1957-ben alakult meg Magyarországon, azóta itt a székhelye. A szervezet főtitkárai: Striker György: 1957–1985, Kemény Tamás 1985-től. Világszervezetté vált: 1999-ben 34 ország tudományos egyesületei a tagjai. Kongresszusai: Budapest {IV-298.} 1958, 1961, Stockholm 1964, Varsó 1967, Versailles 1970, Drezda 1973, London 1976, Moszkva 1979, Nyugat-Berlin 1982, Prága 1985, Houston 1988, Peking 1991, Torino 1994, Tampere 1997, Osaka 1999. Kiadványai: az Acta Imeko; a Measurement, amely évenként 5-6-szor megjelenő tudományos közleményeket tartalmazó periodika.

A Neumann János Számítógéptudományi Társaság elődjei a MTESZ keretében alakultak meg. 1968-ban alakult meg hivatalosan a társaság, 1986-ban már minden megyében és több városban volt területi szervezete, és 14 működő szakosztállyal rendelkezett. A számítástechnika alkalmazásainak utóbbi évtizedben tapasztalt rohamos fejlődésével a szakosztályok száma is rohamosan emelkedett, 1998-ban alakult meg például a Digitális és Közgyűjteményi Szakosztály, valamint 1999-ben a Számítógépes Grafika és Geometria Szakosztály. A számítástechnika, számítástudomány és informatika terén kiemelkedő tevékenységet a társaság Neumann János Emlékéremmel, Kalmár László Emlékéremmel és Tarján Rezső-díjjal ismeri el.

A méréstechnika, az automatizálás, és a számítástechnika alkalmazásának szűkebb szakterületi kérdéseivel ma már több műszaki-tudományos egyesületben foglalkoznak, például a Híradástechnikai, a Közlekedéstudományi és a Gépipari Tudományos Egyesületekben.