{IV-481.} Növénytan


FEJEZETEK

Ebben a fejezetben a magyar botanika – hangsúlyosan a virágos növényekhez kapcsolódó kutatások – szakterületeinek (növényföldrajz, társulástan, rendszertan) történetéről, kiemelkedő kutatóiról, fontosabb oktatási és kutatóintézményeiről, valamint szakfolyóiratairól lesz szó. A növénytannal kapcsolatos egyéb diszciplínák, mint pl. a növényélettan, növényszervezettan, ősnövénytan és ökológia – egyébként neves magyar tudósok sorát felvonultató – történetét csak érintjük. Néhány utalástól eltekintve nem foglalkozunk az alkalmazott botanika területeivel sem.