Előző fejezet
TARTALOM
Következő fejezet

 

TÖRÖKORSZÁG BEAVATKOZÁSA

A központi hatalmak nehéz harcaiban bizonyos könnyítést jelentett az, hogy október végén Törökország hozzájuk csatlakozott. Jelentette azt, hogy Oroszország számára a Dardanellák becsukódtak, hadianyagot az ántánt részéről tehát csak nagy kerülővel - északi partja vagy Japán felől, Szibérián keresztül - kaphatott. Ezenkívül Törökország bizonyos orosz haderőket a Kaukázusban, angol haderőket pedig a Földközi tenger partvidékén (Szuez, Palesztina), azonfelül Mezopotámiában magára vont, amely haderők tehát a főhadszinterek küzdelmeiből kikapcsolódtak.

Törökország kiváló emberanyagánál fogva jeles hadsereget tudott volna talpraállítani. De hiányzott a hadianyag. Erről elsősorban Németországnak kellett gondoskodni. A hadianyag-szállítmányokat Bulgária a legjobb indulattal átengedte, de Románia kezdettől fogva nehézséget gördített a szállítmányok útjába. Ezért már 1914 végén felmerült a gondolat, hogy Szerbia északkeleti határterületének - a negotini kerületnek - megszállása útján lehetne Orsovától lefelé a dunai hajózást az anyagszállításra a legcélszerübben biztosítani. Ennek az óhajnak megvalósítása azonban csak 1915 őszén sikerült. Addig állandóan kísértett az a lehetőség, hogy Törökország ellenállása hadianyag hiányában megszünik.

 

Előző fejezet
TARTALOM
Következő fejezet