Előző fejezet
TARTALOM
Következő fejezet

 

BESZARÁBIA

Szerbia katasztrófája Oroszországot is megmozdulásra bírta. Nem menthette meg Szerbiát, de iparkodott a Balkánon teljesen megrendült tekintélyét megerősíteni azzal, hogy ellenünk győzelmet arat. A franciák és az angolok is sürgették, hogy valamilyen katonai sikerrel iparkodjék az elkedvetlenedett Romániát felvidítani. Az orosz fővezérlet ugyan Románia katonai erejét nem sokra értékelte, de a vázolt okokból elhatározta magát arra, hogy arcvonalunknak a román határra támaszkodó déli szárnyát - Pflanzer-Baltin seregét - megtámadja. Erősítéseket küldött az orosz arcvonal déli részét vezénylő Ivanovhoz, aki ezt a részt négy seregre - északról dél felé Bruszilov, Sacharov, Cserbacsev, Lecsicki - tagozta. Utóbbi kapta a feladatot, hogy Beszarábiában, a Pruth és a Dnyeszter között, arcvonalukat törje át és Czernowitzot foglalja el.

December 24.-én kezdte meg Lecsicki a támadást. Ehhez csatlakozott december 29.-én Cserbacsev támadása a Strypa-menti állásunkra, ahol Pflanzer-Baltin balszárnya volt állásban.

A nagy hevességgel duló csata 1916 január 7.-ig tartott, majd január közepén a beszarábiai határon újra fellángolt, ahol Lecsicki még négy nagy rohamot intézett. De Pflanzer-Baltin, akihez Conrad az arcvonal többi részéről: Bőhm-Ermollitól és Linsingentől erősítéseket (köztük 2 honvéd és 1 huszár hadosztályt) küldött, az orosz támadásokat visszaverte. Ebben a védőharcban a magyar honvédek különösen kitüntek.

Az "újévi" csata ugyan a mi győzelmünkkel végződött, de feltünő volt, hogy az orosz tüzérség óriási lőszerpazarlással készítette elő és kísérte a támadást és hogy az orosz tömegek nagy lendülettel rohanták meg állásainkat. Ez azt árulta el, hogy a gorlicei hadjárat és az ezt követő üldözés alatt észlelt lőszerhiány már megszünt és hogy az orosz gyalogság a gorlicei csatavesztés minden utóhatását kiheverte.

Ebből következett az, hogy 1916 folyamán további orosz támadásokkal kell számolni. Másrészt Pflanzer-Baltin seregének kitartása reményt nyujtott arra, hogy arcvonalunk többi része is megállja helyét, - ha a harcot tartalékokkal tudjuk táplálni.


 

Előző fejezet
TARTALOM
Következő fejezet