Logo

 

1914-1918

A VILÁGHÁBORU
MAGYAR SZEMMEL

 

ÍRTA
JULIER FERENC

 

MAGYAR SZEMLE TÁRSASÁG
BUDAPEST
1933


Bevezető az elektronikus kiadáshoz


TARTALOM

Előszó

I. : KÉSZÜLŐDÉS A VILÁGHÁBORÚRA

Általános katonapolitikai helyzet 1914 nyarán
Erőviszonyok
Haditervek
A haditervek módosítása a világháború kitörésekor
II. 1914 : A MOZGÓHÁBORÚ ÉS A SZÉTÁGAZÓ TÁMADÓ HADMŰVELETEK ÉVE
Az 1914. év legfontosabb hadieseményei
A Drina és Száva mentén
Lemberg
Tannenberg
A marnei csata
Küzdelem az orosz gőzhengerrel
Belgrád
A Marnetól Fladriáig
Törökország beavatkozása
III. 1915 : A KÖZPONTI HATALMAK EGYSÉGES TÁMADÁSÁNAK ÉVE
Az 1915. év legfontosabb hadieseményei
Küzdelem a Kárpátokban
A nyugati front és a Dardanellák
Gorlice
Az olasz beavatkozás
Rowno
Szerbia leigázása
Beszarábia
Az őszi Isonzo-csaták
IV. 1916 : AZ ÁNTÁNT EGYSÉGES ELLENTÁMADÁSÁNAK ÉVE
Az 1916. év legfontosabb hadieseményei
Haditervek
Montenegro és Albánia
Verdun
Déltirol
Luck-Okna
A Somme
Görz
Románia beavatkozása
Az őszi Isonzo-csaták
V. 1917 : A KÖZPONTI HATALMAK EGYSÉGES VÉDEKEZÉSÉNEK ÉVE
Az 1917. év legfontosabb hadieseményei
Haditervek
A tengeralattjáró-háború
Nivelle támadása
Cadorna támadása
A Kerenski-féle támadás
Az Isonzotól a Piavéig
Haig offenzivája

Oroszország összeomlása
VI. 1918 : A KÖZPONTI HATALMAK UTOLSÓ ERŐFESZÍTÉSE A GYŐZELEMÉRT ÉS BUKÁSUK
Az 1918. év legfontosabb hadieseményei
Haditervek
A német áttörési kisérlet
A piavei csata
Az ántánt ellentámadása
Bulgária összeomlása
Törökország összeomlása
A német haderő visszavonulása
Az osztrák-magyar haderő pusztulása
A világháború mérlege
VII. VILÁGHÁBORÚ A TENGEREN
A monarchia haditengerészete
A német haditengerészet
VIII. MAGYARORSZÁG EMBERVESZTESÉGE A VILÁGHÁBORÚ ALATT