{502.} A RÖVIDÍTÉSEK JEGYZÉKE

Alf Alföld
ALitt Acta Litteraria
Alk Alkotás
BorsSz Borsodi Szemle
Csill Csillag
Diár Diárium
ÉI Élet és Irodalom
FK Filológiai Közlöny
Fo Forrás
Függ Független Magyarország
FüggIfj Független Ifjúság
Hal Haladás
Hel Helikon
ISz Irodalmi Szemle
It Irodalomtörténet
ItK Irodalomtörténeti Közlemények
Irodalmi Újság
Je Jelenkor
KatSz Katolikus Szemle
Kor Korunk
Kort Kortárs
KözgazdSz Közgazdasági Szemle
Közn Köznevelés
Kr Kritika
Ktáros Könyvtáros
KÚT Képzőművészek Új Társasága
Látóh Látóhatár
Lit Literatura
MFilSz Magyar Filozófiai Szemle
Mk Magyarok
MKsz Magyar Könyvszemle
MNemzet Magyar Nemzet
MNy Magyar Nyelv
Mo Magyarország
MSajtó Magyar Sajtó
MTA I. OK A Magyar Tudományos Akadémia IOsztályának Közleményei
MTA FilTörttud OK A Magyar Tudományos Akadémia Filozófiai és Történettudományok Osztályának Közleményei
MTud Magyar Tudomány
MűvN Művelt Nép
MűvtörtÉrt Művészettörténeti Értekezések
Nagyv Nagyvilág
Napj Napjaink
NEtHongr Nouvelles Etudes Hongrois
NHQu New Hungarian Quarterly
Nszab Népszabadság
Nszava Népszava
OSzK Évk Országos Széchényi Könyvtár Évkönyvei
PárttörtKözl Párttörténeti Közlemények
Rádió és TV Sz Rádió és Televízió Szemle
Szab Szabadság
SzabN Szabad Nép
SzabSzó Szabad Szó
Száz Századok
Szoc Szocializmus
TársSz Társadalmi Szemle
TárstudKözl Társadalomtudományi Közlemények
TörtSz Történelmi Szemle
Ttáj Tiszatáj
ÚH Új Hang
ÚÍ Új Írás
ÚjEmb Új Ember
Újh Újhold
ÚjLátóh Új Látóhatár
ÚjMo Új Magyarország
Vál Válasz
ViF Világirodalmi Figyelő
Vig Vigilia
Vil Világ
Vság Valóság