Irodalom

Kelemen János: Költő a költészet ellen. SzabSzó 1945. dec. 7. – Bóka László: Versek, végre versek! ÚjMo 1946. febr. 27. – Csorba Győző: Weöres Sándor új könyvei. So 1946. 45–48. – Fehér Rózsa: Weöres Sándor, a költő. Színház 1946. 49–50. sz. – Hamvas Béla: A teljesség felé. Diár 1946. 54–56. – Kardos László: Weöres Sándor új versei. (Elysium.) Mk 1946. 799–800. – Károlyi Amy: Magyar írók szólnak gyermekekhez. ÚjId 1946. I. 269. – Lengyel Balázs: Költők és utak. (Elysium.) Újh 1946. 147–151. – Trencsényi-Waldapfel Imre: Az újabb magyar gyerekirodalom. Mk 1946. 550–552. – Vajda Endre: Weöres Sándor új könyvei. Vál 1946. 278–279. – Zelk Zoltán: Weöres Sándor: Elysium. Szab 1946. 156. sz. – Bajcsa András: A fogak tornáca. So 1947. 472–473. – Bajcsa András: Weöres Sándor. A költő arcképéhez. So 1947. 549–558. – Hamvas Béla: A fogak tornáca. Diár 1947. 136–137. – Hárs László: Könyvek között. (A fogak tornáca.) Szivárvány 1947. 34. sz. – Kósa János: Weöres Sándor: A fogak tornáca. Hazánk 1947. 15. sz. – Lengyel Balázs: Négy arckép. Újh 1947. 156–166. és L. B.: A mai magyar líra. 1948. 105–107. és L. B.: Hagyomány és kísérlet. 1972. 158–174. – Rónay György: A teljesség felé? Vig 1947. 494–501. – Rozgonyi Iván: Weöres Sándor az iskolában. Egy paradoxon kórképe. Vig 1947. 730–734. – Szentkuthy Miklós: Elvek és arcok: Weöres Sándor. Mk 1947. 605–615. – Szigeti József: Magyar líra 1947-ben. Forum 1947. 737–762. és Sz. J.: Útban a valóság felé. 1948. 178–221. – Tóth Sándor: Eidolon, a kettősképlet. Újh 1947. 65–67. – Ismeretlen nyelvű vers a Magyarok c. folyóiratban. (Képzelt interjú.) Szivárvány 1947. 3. sz. – Herczeg György: Irodalmi vihar egy pohár Eidolonban. Laczkó Géza, Pátzay Pál, Fodor József, Turóczi Trostler József, Erdődy János, Kassák Lajos, Gellért Oszkár, Zathureczky Ede nyilatkozik Weöres Sándor Eidolon c. verséről. Szivárvány 1947. 4. sz. 19.– Weöres Sándor megmagyarázza az Eidolont. Szivárvány 1947. 16. sz. 29. – Keszi Imre: Megjegyzések. Csill 1948. 62. – Lukácsy Sándor: Az antirealizmusról. Forum 1948. 310–313. – Sőtér István: Weöres Sándor. Vál 1948. 767–768. és S. I.: Négy nemzedék. 1948. 228–229. és S. I.: Tisztuló tükrök. 1966. 293. – Aczél Tamás: A burzsoá ideológia egyes jelenségei fiatal magyar líránkban. TársSz 1949. 265–269. – Reményi József: Sándor Weöres. The Modern Language Journal 1949. 302–308. – (Vargha Kálmán): Weöres Sándor: Bóbita. Irodalmi Tájékoztató 1955. 170. – Hajdú András: A "Bóbita" ritmikája. Csill 1956. 768–778. – Rónay György: Az olvasó naplója. Weöres Sándor: Bóbita. Vig 1956. 217–221. – Sík Csaba: Weöres Sándor: Bóbita. Alf 1956. 120–122. – Héra Zoltán: Fatalista költő. Weöres Sándor válogatott verseiről. Nszab 1957. márc. 31. és H. Z.: Irodalmi tudósítások. 1964. 22–27. – Lengyel Balázs: Három költő. Nművelés 1957. 1. sz. 42. – Szabolcsi Miklós: Weöres Sándor költészetéről. It 1957. 183–192. és Sz. M.: Költészet és korszerűség. 1959. 152–171. – Beney Zsuzsa: A hallgatás tornya. Jegyzetek Weöres Sándor költészetéről. Vig 1958. 269–275. – Csorba Győző: Két új műfordításkötetről. Weöres Sándor: A lélek idézése. Ktáros 1958. 855–856. – Lengyel Balázs: A lélek idézése. Weöres Sándor műfordításai. ÉI 1958. 23. sz. – Sükösd Mihály: Weöres és világa. Kort 1958. 93–102. – Timár György: Mágia és népiség. Weöres Sándor: A lélek idézése. Nagyv 1958. 1865–1869. – Vajda György Mihály: Weöres Sándor: A lélek idézése. Nszab 1958. jún. 27. – Hegedüs Géza: És még két probléma. Weöres Sándor és Juhász Ferenc versformáiról. H. G.: A költői mesterség. 1959. 198–202. – Köpeczi Béla: Egzisztencialista jelenségek a mai magyar irodalomban. ÉI 1961. 18. sz. – Nagy Péter: Weöres Sándor újabb verseiről. ÚÍ 1961. 229–232. és N. P.: Rosta. 1965. 316–323. – Nyéki Lajos: Miért szép? Egy Weöres Sándor-versről. Barbár dal. IÚ {360.} 1961. 17. sz. 6. – Csorba Győző: Levél Weöres Sándorhoz. Je 1963.845–847. – Rónay György: Weöres Sándor ötven éves. ÉI 1963. 25. sz. – Timár György: Tűzkút. HungPEN 1965. 55–57. – Bata Imre: Vers és logika. Weöres Sándor: Tűzkút. Kr 1964. 10. sz. 53–56. – Bata Imre: A Weöres-vers közelítése. MMűhely 1964. 10. sz. 40–44. – Bori Imre: A látomások költészete. Híd 1964. 909–943., 1215–1234. és B. I.: Eszmék és látomások. Újvidék 1965. 28–89. – Fenyő István: Tűzkút. ÚÍ 1964. 1142–1147. – Gömöri György: Weöres groteszkjei. MMűhely 1964. 7–8. sz. 80–83. – Hajdú András: Még egyszer a "Bóbita" ritmikájáról – Változat egy 1956-os Csillag-cikkre. MMűhely 1964. 7–8. sz. 44–56. – Kibédi Varga Áron: Az idő árnyékában. MMűhely 1964. 7–8. sz. 33–41. – Kozocsa Sándor: Emlék és élmény. Találkozásom Weöres Sándorral. MMűhely 1964. 7–8. sz. 26–30. – Kozocsa Sándor: Mű és mérleg. (Bibliográfia.) MMűhely 1964. 7–8. sz. 117–126. – Kulcsár János: Weöres Sándor: Tűzkút. Életünk 1964. 118–120. – A Magyar Műhely Weöres Sándor-különszáma. 1964. 7–8. sz. – Martinkó András: Antik Pásztori Múzsa 1964-ben. (Weöres Sándor Antik ecloga c. verséről.) Kr 1964. 4. sz. 35– 40. – Nyéki Lajos: Az ezerarcú Orfeusz. Weöres Sándor műfordításai. MMűhely 1964. 7–8. sz. 58–64. – Nyéki Lajos: Jelek a harmadik évezrednek. Weöres Sándor: Tűzkút. ÚjLátóh 1964. 357–363. – Petrovácz Oszkár: "Én vállakozni mertem ..." Életünk 1964. 120–124. – Poszler György: Weöres Sándor és Károlyi Amy a Tanítóképző Intézet klubjában. Életünk 1964. 133–134. – Réz Pál: Látogatóban Weöres Sándornál. ÉI 1964. 34. sz. és Látogatóban. Szerk. Erki Edit 1968. 221–228. – Simon Zoltán: Két mítosz. Gondolatok Weöres Sándor költészetéről a Tűzkút ürügyén. Alf 1964. 734– 738. – Cs. Szabó László: Weöres Sándorról. MMűhely 1964. 7–8. sz. 31–32. – Cs. Szabó László: Negyvenhat perc a költővel. Interjú Weöres Sándorral. MMűhely 1964. 7–8. sz. 105–116. – Szabolcsi Miklós: Weöres Sándor új versei. ÉI 1964. 21. sz. – Székely Boldizsár: Házifeladat a Medeiáról. MMűhely 1964. 7–8. sz. 66–79. – Tellér Gyula: Gondolatok a forma kérdéséről – egy Weöres-vers kapcsán ("Ablak az éjben"). MMűhely 1964. 7–8. sz. 85–88. – Török Endre: Lírai mozdulat – a végtelenbe. Weöres Sándor: Tűzkút. Kort 1964. 1993–1995. – Vajda Endre: Mallarmé magyarul. Nagyv 1964. 1875–1878. – Vargha Kálmán: Irodalom, erkölcs és prüdéria. ÚÍ 1964. 472–476. – Várkonyi Nándor: Weöres Sándor pécsi évei. Életünk 1964. 1. sz. 113–133. és MMűhely 1964. 7–8. sz. 1–24. – V. T: Benedek Marcellnél. Beszélgetés Weöres Sándor Antik eklogájáról. Család és Iskola 1964. 4. sz. 12–13. – Weöres Sándor: Megfejtés a "Rejtelem"-re. Látóh 1964. 105–107. – Weöres Sándor: Tiltakozás egy kalózkiadás ellen. ÉI 1964. 12. sz. – Weöres Sándor: Egy versfordító emlékezete. A Könyv 1964. 207. – Wiener Pál: Weöres és a gyerekek világa. MMűhely 1964. 7–8. sz. 89–95. – Bernáth Árpád: Egy Weöres-vers elemzése és az egzakt irodalomtudomány. Kr 1965. – Dutka Mária: Gyermekjátékok. MNemzet 1965. aug. 8. – E. Fehér Pál: Világszemlélet? – Világnézet! Kr 1965. 4. sz. 62–64. – Cs. Nagy István: Weöres Bóbitája. Életünk 1965. 70–73. – Weöres Sándor: Önvallomás. Tükör 1965. jan. 19. – Bóka László: Weöres Sándor: Medúza. B. L.: Válogatott tanulmányok. 1966. 1519–1523. – Hoppál Mihály: Gyermekeknek szóló könyvek. Alf 1966. 4. sz. 90. – Kardos Tibor: Megjegyzések Weöres Sándornak a Színjáték első öt énekéről készült fordításához. FK 1966. 16–19. – Utasi Csaba: A weöresi vers átváltozása. ÚjSymp 1966. 14–15. sz. 30–31. – Czigány György: Borsos Miklós és Weöres Sándor. Látóh 1967. 937–943. – Gy(öre) I(mre): Hold és sárkány. Weöres Sándor színművei. MNemz 1967. okt. 1. – Hornyik Miklós: Műhelybeszélgetés a költészetről a "Hold és sárkány" szerzőjével. Híd 1967. 1118–1134. – Nagy Péter: Bengáli tűz és fáklyakorom. Weöres Sándor drámakötete. ÉI 1967. 36. sz. – Héra Zoltán: Sárkányok és sárkányölők. Nszab 1967. szept. 16. – Lengyel József: Megcsontosodott költő? Vagy gipszbe rakott kritika? L. J.: Tükrök. 1967. 157–159. Rónay György: Az olvasó naplója. Weöres Sándor: Hold és sárkány. Vig 1967. 703–704. – Bata Imre: Egy versmodell természetrajza. Weöres Sándor Merülő Saturnusának néhány formai vonása. Vság 1968. 8. sz. 41–48. és B. I.: Képek és vonulatok. 1973. 166–183. – Bata Imre: Hold és sárkány. ÚÍ 1968. 1. sz. 121–123. – Bori Imre: Könyvről könyvre. Weöres Sándor drámái. Híd 1968. 36–40. – Kassai Kelemen János: Weöres Sándor: Merülő Saturnus. Ttáj 1968. 761–763. – Kun András: Weöres Sándor: Merülő Saturnus. Alf 1968. 8. sz. 71–73. – Maróti Lajos: Merülő Saturnus. Weöres Sándor verskötete. Napj 1968. 9. sz. 10. – Szilágyi Vilmos: Elvek és eszmék Weöres Sándor költészetében. Alf 1968. 6. sz. 60–65. – Szilágyi Vilmos: Költészet és színpad találkozása. Weöres Sándor: Hold és sárkány. Alf 1968. 7. sz. 78–80. – Tüskés Tibor: Könyvről könyvre. Weöres Sándor: Merülő Saturnus. Je 1968. 744–752.– Faragó Vilmos: Átváltozások. ÉI 1968. 20. sz. és F. V.: Perben, harag nélkül. 1969. 299–303. – Interjú egy költő életéről, műfordításról, a "plágium"-ról és a világirodalomról. Nagyv {361.} 1968. 914–918. – Tóth Dezső: A tegnap vagy a holnap költészete? Nszab 1968. máj. 21. – Bányai János: Kritika a költészetben. B. J.: Tanulmányok. Újvidék 1969. 21–38. – Egri Péter: Merülő Saturnus. It 1969. 203–205. – Lengyel Balázs: Weöres Sándor és a Merülő Saturnus. Vig 1969. 597– 600. és L. B.: Hagyomány és kísérlet. 1972. 175–182. – Petőfi S. János: Kompozíció és "jelentés". ÚjSymp 1969. 53. sz. 8–10. – Tűz Tamás: Teremtő kaméleon. (Weöres Sándor: Merülő Saturnus.) IÚ 1969. 20–21. sz. 6.– Weöres Sándor: Adyra emlékezünk. Ttáj 1969. 1. sz. 14–16. – Zsigmond Endre: A legfontosabb olvasóknak. ÚjLátóh 1969. 473–474. – Bata Imre: Utószó. Weöres Sándor Egybegyűjtött írások. II. 1970. 773–779. – Bata Imre: Weöres Sándor költészete. Je 1970. 631–639. – Bertha Bulcsu: Interjú Weöres Sándorral. Je 1970. 1059–1066. és B. B.: Meztelen a király. 1972. 277–301. – Bori Imre: A szürrealizmus ideje. Weöres Sándor. B. L: A szürrealizmus ideje. Újvidék 1970. 232–243.; 243–257. – Csiky Ágnes Mária: Proteusz német köntösben. ÚjLátóh 1970. 343–346. – Danyi Magdolna: A "Néma zene" megközelítése. ÚjSymp 1970. 65. sz. 13–15. – Faragó Vilmos: Szerkesztői jegyzet Weöres Sándor A megőrölt vers c. burleszkjéről. ÉI 1970. 15. sz. – Fáy Ferenc: A halhatatlanság titka. IÚ 1970. márc. 15. (Vita Tűz Tamással.) – Földényi László: Vers vagy nem vers? Hozzászólás Faragó Vilmos jegyzetéhez. ÉI 1970. 19. sz. – Gárdonyi Béla: Weöres Sándor: Át a vízen; Zimzizim. Versmondók könyve. Szerk. Gárdonyi Béla és Kárpáti Kamil. Győr 1970. 130–133., 134–139. – Gergely Éva: Halandzsa. Je 1970. 159–166. – Héra Zoltán: Kerek világ. Weöres Sándor Egybegyűjtött írásairól. Nszab 1970. máj. 31. és H. Z.: A költemény felé. 1974. 446–450. – Kabdebó Lóránt: Kozmikus bukolika. Weöres Sándor költészetéről. Ttáj 1970. 871–877. – Kálnoky László: Termésbetakarítás. Szubjektív jegyzetek Weöres Sándor egybegyűjtött írásairól. ÉI 1970. 22. sz. – Koczkás Sándor: Költő – legendák nélkül. Weöres Sándor Egybegyűjtött írások. Kr 1970. 9. sz. 38–43. – Koncsol László: Tapogatózás Weöres Sándor világában. ISz 1970. 101–105. – Kovács Sándor Iván: Arcok a második költőnemzedékből. Ttáj 1970. 663–670. – Lukácsy András: Játékos költői kozmosz. Weöres Sándor egybegyűjtött munkái. MH 1970. jún. 12. – Mezei András: Weöres Sándor köszöntése (a Kossuth-díj átvétele alkalmából). ÉI 1970. 14. sz. – B. Nagy Ernő: Gondolatok a Weöres-líra geneziséről. Napj 1964. július 7. – Skrobinec, Jurij: Weöres Sándor – ukrán szemmel. Je 1970. 1141–1144. – Szabó Ferenc: Weöres Sándor és Károlyi Amy interjúja a vatikáni rádióban. Vig 1970. 351–353. – Szekrényesy Júlia: Művészekről – művészetről. Interjú Weöres Sándorral. MH 1970. máj. 2. – Tamás Menyhért interjúja Weöres Sándorral. Nszava 1970. ápr. 25. – Tüskés Tibor: A pécsi irodalom kistükre. 12. (Weöres Sándorról.) Je 1970. 605–608. – Vargha Balázs: Irodalmi városképek. Weöres Sándor városai. Budapest 1970. 11. sz. 21–22. – Weöres Sándor. Bibliográfia. Tezla, Albert: Hungarian Authors. Cambridge, Massachusetts 1970. 628–631. – Ablonczy László: Weöres Sándor: A holdbéli csónakos. Alf 1971. 4. sz. 93–94. – Ember Marianne: Hogyan lehet a film hatékony formáló erő? Interjú Weöres Sándorral. Filmkultúra 1971. 4. sz. 19–21. – Erki Edit: "Az emberi szó jelene és jövője." Weöres Sándor telefoninterjúja. ÚÍ 1971. 3. sz. 102–103. – Földes Anna: A férfi a teremtő, a nő az éltető erő. Interjú Weöres Sándorral. Nők Lapja 1971. és F. A.: A nő szerepe: főszerep. 1972. 179–190. – Pályi András: Drámák humorral. Weöres Sándor: Holdbéli csónakos. Kort 1971. 1334–1336. – Sipos Lajos: Adalékok Weöres Sándor pályakezdéséhez. It 1971. 663–667. – Szabó Ferenc: Weöres Sándor versei. 1971. Sz. F.: Párbeszéd a hitről. Róma 1975. 230–235. – Tarján Tamás: Felnőtt játékok. Weöres Sándor: A holdbéli csónakos. Napj 1971. 5. sz. 4. – Vadas József: Mítoszok holdfényben. Weöres Sándor Egybegyűjtött írások. It 1971. 260–278. – Weöres Sándor: Dolgozószobám. ÚÍ 1971. 12. sz. 159. – Bata Imre: Weöres Psychéje. Je 1972. 1049–1051. – Bata Imre: Weöres Sándor. ISz 1972. 209–216. – Cselényi László: Látogatóban Weöres Sándornál. ISz 1972. – Demény Ottó: Psyché. MH 1972. dec. 23. – Galsai Pongrác: A költő és a sárkány. Weöres Sándor: Szent György és a Sárkány. ÉI 1972. 21. sz. – Kardos Tibor: Weöres Sándor pályaképe. K. T.: Élő humanizmus. 1972. 564–595. – Keszi Imre: Ady és Psyché. ÉI 1972. aug. 12. – Lengyel Balázs: A Weöres-Psyché. ÉI 1972. 52. sz. – Moldován Domokos: Magnetofonbeszélgetés Kodály Zoltánról Weöres Sándor és Károlyi Amy költőkkel. Fo 1972. 3. sz. 36–41. – Cs. Nagy István: Weöres a Bóbita után. Életünk 1972. 283–285. – Palkó István: A művészi képlátás pszichogenezise és karakterisztikumai Weöresnél. Híd 1972. 2. sz. – Rajk András: Szent György és a Sárkány Kaposvárott. Nszava 1972. máj. 12. – Simon Zoltán: Psyché. Alf 1973. 5. sz. 71–72. és S. Z.: Változó világ – változó irodalom. Esszék és kritikák. 1976. 136–140. – Somlyó György: Fiú-e vagy lány? Megjegyzések Weöres Sándor Psychéjéhez. ÚÍ 1972. 8. sz. 101–115. és S. Gy.: Két szó között. A költészet évadai 4. 1975. 176–219. – {362.} Weöres Sándor: Bevezető Csernus Mariann Psyché-estjéhez. ÉI 1972. márc. 18. – Weöres Sándor-Bevezető a Vas megyei Képeskönyvhöz. ISz 1972. – Weöres Sándor: Milyen szerepe van a költő életében a fordításnak? FK 1972. 3–4. sz. 467–473. – Alexa Károly: Psyché új mitológiája. Nszab 1973. ápr. 1. – Bányai János: Weöres Sándor: Psyché. B. J.: Könyv és kritika. I. Újvidék 1973. 116–119. – Bárdosi Németh János: Emlékek Weöres Sándorról. Je 1973. 489–497. és B. N. J.: Utak és útitársak. 1975. 275–299. – Bata Imre: Weöres drámái. Je 1973. 497–507. – Beney Zsuzsa: A két arc. Ikertanulmány Weöres Sándorról. (1973) B. Zs.: Ikertanulmányok. 1976. 110–193. – Beney Zsuzsa: "Salve Regina". Weöres Sándor költeményéről. Vig 1973. 386–390. – Bozóky Éva: A vers: villám. Beszélgetés Weöres Sándorral. Ktáros 1973. 349–353. – Csetri Lajos: Weöres Sándor: Psyché. Kort 1973. 679–682. – Gál István: Weöres Sándor levelei Babitshoz és Kosztolányihoz. FK 1973. 467– 473.; Életünk 1973. 195–199., 200–218., 294–316. – Héra Zoltán: Weöres Sándor szimfóniái. Nszab 1973.okt. 14. és H. Z.: A költemény felé. 1974. 454–458. – Juhász Béla, Hajdu Ráfis Gábor: Még néhány szó ... (Weöres Sándor: Psyché.) Kr 1973. 5. sz. 20–21. – Kiss Tamás: Weöres Sándor. Arcképvázlat és krónika 60. születésnapján. Alf 1973. 7. sz. 6–19. és K. T.: Árkádiában éltünk. 1975. 258–290. – Lengyel Balázs: Tartóoszlopok. Weöres Sándor köszöntése. ÉI 1973. 25. sz. – Lengyel Balázs: Illyés, Weöres, Nagy László. ÉI 1973. nov. 10. – Lengyel József: Jegyzet egy rendkívüli regényről. (Weöres Sándor: Psyché.) ÚÍ 1973. 3. sz. 95. – Molnár Ildikó: Adalékok a költői nyelv hangtanához. Az alliteráció Weöres Sándor költészetében. MNy 1973. 168–172. – Nemes Nagy Ágnes: Áriel, Óperenciák. Nagyv 1973. 955–956. – Nyerges András: Tizenegy szimfónia. Kr 1973. 11. sz. 27–28. – Olasz Sándor: Weöres Sándor: Psyché. Ttáj 1973. 4. sz. 98–100. – Rónay László: Weöres Sándor szimfóniái. Vig 1973. 846–851. és R. L.: Hűséges sáfárok. 1975. 409–423. – Sonkoly István: Weöres Sándor megzenésített versei. Életünk 1973. 269–275. – Szappanos Balázs: Kiindulás a nyelvi struktúrából. Tanulmányok a műelemzés köréből. 1973. 67–68. – Szekér Endre: A hatvanéves Weöres Sándor köszöntése. Fo 1973. 6. sz. 66–68. – Szőcs Géza: A parton Proteus alakoskodik. Kor 1973. 1849–1857. – Takáts Gyula: Weöres Sándor köszöntése. Életünk 1973. 291–293. – Tamás Attila: Weöres Sándor költészetéről. T. A.: Irodalom és emberi teljesség. 1973. 43–62. – Weöres Sándor: A vers születése. Nszab 1973. ápr. 15. – Weöres Sándor hatvan éves. Nszab 1973. jún. 24. – Bányai Gábor: Műhelybeszélgetés Weöres Sándorral. Nszab 1974. dec. 22. – Horgas Béla: Mab királyné fogatán. (Ha a világ rigó lenne.) ÉI 1974. 17. sz. – Kenyeres Zoltán: Mítosz és játék. Bevezetés Weöres Sándor költészetébe. K. Z.: Gondolkodó irodalom. 1974. 243–305. – Miklós Pál: Weöres Sándor Psychéje. Lit 1974. 4. sz. 125–137. – Cs. Nagy István: Weöres válogatott gyermekversei. Életünk 1974. 284–287. – Örkény István és Somlyó György levélváltása Weöres Sándor Tojáséj c. verséről. Kr 1974. 3. sz. – Simon István: Írószobám. Beszélgetés Weöres Sándorral. Kort 1974. 625–634. és S. I.: Írószobák. 1976. 225–244. – Tamás Attila: Félhangos töprengések újabb verseskötetek olvastán. Alf 1974. 7. sz. 24–29. – Tűz Tamás: Az Ezüstkor álomlovagjai. T. T.: Angyal, mondd ki csak félig. 1974. 86–98. – Weöres Sándor vallomása olvasmányairól. Írók könyvek közt. Összeáll. és bev. Batári Gyula. 1974. 234–235. – Szakolczay Lajos: Napok, holdak, csillagok. MH 1974. jún. 8. – Zalabai Zsigmond: A jövendő költészete. Weöres Sándor és Csokonai. Z. Zs.: A vers túloldalán. Pozsony 1974. 66–83. – Zay László: Weöres Sándor: Ha a világ rigó lenne. MNemz 1974. júl. 21. – Alföldy Jenő: Süllyed-e Weöres Sándor hajója? ÉI 1975. 41. sz. – Czakó Gábor: Interjú Weöres Sándorral. Síppal-dobbal 1975. 4.sz. 51–53. – Czigány György: Változatok az élő hangra. Je 1975. 1007–1014. – Kiss Károly: Keresztül-kasul a költészeten. Beszélgetés Weöres Sándorral. MNemz 1975. okt. 5. – Laczkó András: Takáts és Weöres egymás első kötetéről. Életünk 1975. 156–160. – Moldován Domokos: Beszélgetés Weöres Sándorral. Fo 1975. 11. sz. 70–71. – Cs. Nagy István: Mai magyar verstechnikák. A weöresi műhely. Könyv és Nevelés 1975. 2. sz. – Szabó György: Weöres Paradicsoma. (Egybegyűjtött írások.) ÉI 1975. 34. sz. – G. Szabó László: Szavakból katedrális. Weöres Sándor Tizenegy szimfóniájáról. It 1975. 670–682. – Szilágyi Ákos: A weöresi magatartás. Kr 1975. 8. sz. 20–21. – Tóbiás Áron: Weöres Sándor hangszalagon. Életünk 1975. 24–29. – Vas István: Weöres Sándorról. Mért vijjog a saskeselyű? Kort 1975. 303–313. – Párbeszéd Weöres Sándor költészetéről. Tallér Ferenc, Szilágyi Ákos, Hajdu Ráfis Gábor. Kr 1976. 1. sz. 10–12. – Németh László: Weöres Sándorról. ÚÍ 1976. 10. sz. 83–86. – Domokos Mátyás: Képzelt beszélgetés Weöres Sándorral. D. M.: Ugyanarról másképpen. 1977. 194–228. – Tamás Attila: Weöres Sándor. 1978. 263 1. – Bata Imre: Weöres Sándor közelében. 1979. 367 1. – Kenyeres Zoltán: Tündérsíp. 1984. 354 1.