Irodalom

Létay Lajos: A halászok és a halál. Puszták Népe 1947. 1. sz. – Sőtér István: Jékely Zoltán. Vál 1948. 770–771., S. I.: Négy nemzedék. 1948. 214–215., S. I.: Tisztuló tükrök. 1966. 287–288. – Füsi József: Három vidám regény. IÚ 1956. 1. sz. – Horváth Zsigmond: Tilalmas kert. Kort 1957. 307–311. – Gyurkó László: Jékely Zoltán: A fekete vitorlás. ÉI 1958. 30. – Rónay György: Tilalmas kert. It 1958. 281–288. és R. Gy.: Olvasás közben. 1971. 262–280. – Albert Gábor: A fekete vitorlás. Kort 1958. 5. sz. 791–792. – Lengyel Balázs: Keresztút. ÉI 1959. 28. sz. és L. B.: Hagyomány és kísérlet. 1972. 192–197. – Fábián István: Az új magyar Faust. Je 1960. 117–120. – Vajda Endre: A Faust és az új fordítás. Ktáros 1960. 607–608. – Mezei Éva: Egy mesejáték – felnőtt tanulságokkal. ÉI 1961. 15. sz. – Antal Gábor: Tejbedara – borssal. ÉI 1963. 29. sz. – Kispéter András: Jékely Zoltán: Lidérc-űző. A Könyv 1965. 223. – Domokos Mátyás: Lidércűző. Gyönyörű-vad futás. Kort 1965. 1163–1165. és D. M.: Ugyanarról másképpen. 1977. 229–235. – Pomogáts Béla: Lidérc-űző. ÉI 1965. 34. sz. – Vargha Kálmán: Lidérc-űző. Kr 1965. 7. sz. 57–58. – Faragó Vilmos: Költő-legenda, költő-dráma, ÉI 1968. 34. sz. és F. V.: Perben – harag nélkül. 1969. 312–315. – Lukácsy András: Az Élet és Irodalom látogatóban Jékely Zoltánnál. ÉI 1968. 48. sz. és Látogatóban. Szerk. Lengyel Péter. 1971. 242–249. – Pomogáts Béla: Őrjöngő ősz. Ttáj 1968. 1062–1064. – Rónay László: Őrjöngő ősz. Je 1968. 1157–1158. – Szalatnai Rezső: Jékely Zoltán: Őrjöngő ősz. MNemzet 1968. dec. 15. – Bata Imre: Jékely Zoltán: Csillagtoronyban. Nszab 1969. dec. 12. – Létay Vera: Családi képek Erdélyből. ÉI 1969. 30. sz. – Seres József: Őrjöngő ősz. Fo1969. 3. sz. – Pomogáts Béla: Álom, látomás, valóság. Látóh 1969. 927–938. – Sass Ervin: Fejedelmi vendég. Ttáj 1969. 836–837. – Szobotka Tibor: Jékely Zoltán: Őrjöngő ősz. Kort 1969. 154–156. – Takáts Gyula: Jékely Zoltán: Csillagtoronyban. Életünk 1970. 460–465. és T. Gy.: Egy kertre emlékezve. 1971. 271–282. – Katona Jenő: Beszélgetés Jékely Zoltánnal. Ktáros 1970. 419–421. – Mezei András: Menekülés a helytállásba. ÉI 1970. 1. sz. – Pomogáts Béla: Jékely Zoltán: Csillagtoronyban. Kort 1970. 1322–1323. – Rónay László: Költő a "csillagtoronyban". Jékely Zoltán költészetéről. Je 1970. 178–186. és R. L.: Hűséges sáfárok. 1975. 387–408. – Stenczer Ferenc: Jékely Zoltán: Csillagtoronyban. Ttáj 1970. 778–781. – Tandori Dezső: Csillagtoronyban. Kr 1970. 5. sz. 52–55. – Baránszky-Jób László: Jékely Zoltán lírája. Alf 1971. 5. sz. 62–66. és B. J. L.: Élmény és gondolat. 1978. 248–260. – Seres József: Jékely Zoltán: Csillagtoronyban. Fo 1971. 1. sz. 84–87. – Bata Imre: Az álom útja. Kr 1972. 7. sz. 23. – Beke György: Jékely Zoltán. B. Gy.: Tolmács nélkül. Bukarest 1972. 267–275. – Csukás István: Koldus Darius. ÉI 1972. 15. sz. – Fülöp László: Az álom útja. Kort 1972. 1164–1166. – Illés Lajos: "Bajvívás volt itt ..." ÚÍ 1972. 7. sz. 11–113. – Lengyel Balázs: Jékely Zoltán költészete. L. B.: Hagyomány és kísérlet. 1972. 183–191. – Rónay László: A "kimaradt versek" kötete. Nszava 1972. ápr. 8. – Béládi Miklós: Jékely Zoltán novellái. Kr 1973. 10. sz. 26–27. – Czére Béla: Jékely Zoltán: Isten madara. Kort 1973. 1361–1362. – Horváth Jenő: Az "újhitű verstemetés". ÉI 1973. 12. sz. – Kormos István: A kiűzetett angyal. Jékely Zoltán hatvan éves. ÉI 1973. 16. sz. – Lator László: Jékely Zoltán titka. MH 1973. ápr. 29. – Marx József: Társtalan novellák. ÉI 1973. 18. sz. – M(ezei) A(ndrás): Megkérdeztük Jékely Zoltánt egy vers olvastán a versmondásról. ÉI 1973. 9. sz. és M. A.: Megkérdeztük ... 1976. 66–69. – Pomogáts Béla: Címszavak Jékely Zoltán verseihez. Je 1973. 733–740. – Rónay György: Jékely Zoltán remeklései. Nagyv 1973. 602–603. – Rónay László: Az álmok hajósa. Nszava 1973. ápr. 21. – Szakolczay Lajos: Jékely {372.} álomhajója. ÚÍ 1973. 6. sz. 125–126. – Balotá, Nicolae: Jékely Zoltánról. Ford. Szenczei László. Kort 1974. 979–982. – Iszlai Zoltán: Jékely Zoltán: Isten madara. Alf 1974. 1. sz. 74–76. – Tűz Tamás: Az Ezüstkor álomlovagjai. T. T.: Angyal, mondd ki csak félig. Oakville 1974. 86–92. – Belohorszky Pál: Az idősárkányhoz. Kr 1975. 7. sz. 23–24. – Bányai Gábor: Műhelybeszélgetés Jékely Zoltánnal. Nszab 1975. febr. 2. – Bodnár György: Jékely Zoltán – két nézetben. ÚÍ 1975. 3. sz. 90–92. és B. Gy.: Törvénykeresők. 1976. 279–285. – Fekete Judit: Emlékmű betűkből. Beszélgetés Jékely Zoltánnal Széchenyi Naplójáról. MNemzet 1975. dec. 25. – Lengyel Balázs: Egy költői költő. ÉI 1975. 28. sz. és L. B.: Verseskönyvről verseskönyvre. 1977. 92–98., L. B.: Közelképek. 1979. 270–275. – Pomogáts Béla: Jékely Zoltán költői modelljei. Lit 1975. 3–4. sz. 137–145. és P. B.: Sorsát kereső irodalom. 1979. 370–388. – Rónay László: Költői mutatványok. Nszava 1975. máj. 31. – Tandori Dezső: Nagymesterség – negyvennégy éve. Ttáj 1975. 7. sz. és T. D.: A zsalu sarokvasa. 1979. 124–131. – Berkes Erzsébet: Melánia kalandjai. ÉI 1978. 39. sz. – Honti Katalin: Angyalfia. MNemzet 1978. okt. 22. – Térfy Tamás: A költő prózája. MH 1978. okt. 29. – Berkes Erzsébet: Évtizedek hatalma. MNemzet 1979. dec. 24. – Csányi László: A költő prózája. ÚÍ 1979. 2. sz. 101–102. – Doboss Gyula: Angyalfia. Kort 1979. 814–815. – Horpácsi Sándor: Jékely Zoltán: Angyalfia. Fo 1979. 3. sz. 90–91. – Csűrös Miklós: Jékely Zoltán: Az idősárkányhoz. Kort 1976. 148–152. – Kiss Tamás: Egy készülő nemzedék. Weöres Sándor, Jékely Zoltán, Takáts Gyula leveleiből. Életünk 1976. 1. sz. 45–68. – Garai Gábor: Írószobám. Beszélgetés Jékely Zoltánnal. Kort 1977. 930–939. és G. G.: Meghitt beszélgetések. 1980. 75–95. – Lengyel Balázs: Egy fából faragva. ÉI 1977. 51. sz. – Alföldy Jenő: Korszerű homokóra. Fo 1978. 10. sz. 91– 93. – Galsai Pongrác. Jékely Zoltán. ÉI 1976. 10. sz. és G. P.: 12 + 1 fő. Szabálytalan arcképek. 1978. 89–103. – Husz Mária: Jékely Zoltán: Minden csak jelenés. Nszava 1978. jan. 14. – Kabdebó Lóránt: Versek között. MH 1978. ápr. 3. – Morvay Zsuzsa: Jékely Zoltán: Minden csak jelenés. Kr 1978. 12. sz. 27. – Tandori Dezső: Az örök szó jogán. Kort 1978. 821–826. – Tandori Dezső: "Forrásvíz lüktet, minta vér." ÚÍ 1978. 7. sz. 108–112. – Tandori Dezső: "Hová lettek alakunkról a képek?" Jékely Zoltán: Éjfél. T. D.: A zsalu sarokvasa. 1979. 132–150. – Pomogáts Béla: Költő a történelemben. Jékely Zoltán: A budai Kapisztrán-toronyhoz. Ttáj 1978. 4. sz. 91–95. – Kiss Tamás: Vers és próza ihletküszöbén. Alf 1979. 4. sz. 64–67. – Ódor László: Beszélgetés Jékely Zoltánnal erdélyi költő-elődökről, költő-társakról. Fo 1979. 3. sz. 16–19. – Tandori Dezső: A pontosabb Jékely-kép felé. T. D.: A zsalu sarokvasa. 1979. 151–158. – Váróczi Zsuzsa: Jékely Zoltán novellái. Je 1979. 276–279. – Ágh István: Évtizedek hatalma. ÚÍ 1980. 5. sz. 107–110. – Pomogáts Béla: A nosztalgikus regényíró. Lit 1980. 3–4. sz. 478–488. – Szávai János: Angyalfia. Kr 1980. 3. sz. 30. – Tandori Dezső: Egy-egy vers "ma". Jékely Zoltán: Apátlan éjszakák. Kort 1980. 453–457. és T. D.: Az erősebb lét közelében. 1981. 321–332. – Tandori Dezső: Jékely Zoltánról, "Az ég játékai"-t olvasva. Je 1980. 492–497. – Béládi Miklós: A Bárány Vére. Je 1981. 857–858. – Rónay László: A Bárány Vére. Nszava 1981. ápr. 19.