BÉNYEI JÓZSEF (1934)

Bényei József (1934) első verseiben a birtokába jutott ember honfoglaló lelkesedésével, öntudatával tekintett a világra, "Sugárverésben" állt – ez a címe 1969-ben megjelent pályakezdő kötetének –, s a jelen biztonságából olykor kissé {927.} sematikus képekben pergette vissza a múlt gyötrelmes történeti emlékeit. Sokszor spontánul áradó mondanivalójának nem mindig szabott gátat, ráhagyatkozott fantáziájára és formakultúrájára. Érezhető volt verseiben egyrészt a népköltészet, másrészt a játszi Csokonai hatása. (Aligha véletlen, hogy 1973-ban ő rendezte sajtó alá a Kiss Tamás bevezetésével megjelent Csokonai koszorúja című költői antológiát.) Önmagáról, magatartásáról a legtalálóbb képet Tamás című versében rajzolta. A bibliai "hitetlen" kíváncsiságával, kielégítetlen ismeretszomjával vallatta a jelenségeket, s így fogalmazta meg megszenvedett és kiküzdött lírai életideálját:

A kételkedők a boldogabbak:
mikor az igazságra lelnek
örömük mint erdőn parányi
ökörszem- vagy galamblehellet.

Elmélyültebb, szenvedőbb költőarc tekint ránk A hétköznapok megtalálnak (1975) című kötetből. Verseinek uralkodó hangja a kétkedés, legjellemzőbb gesztusa a kérdés. Látomásainak, képeinek végpontjában egyre gyakrabban tűnik fel a halál szorongató sejtelme, s ezzel párhuzamosan a tárgytalan félelem, a létbe kivetett ember magányérzése. Döbbenetes élménye anyja halála: úgy érzi, vele legbiztosabb támaszát veszítette el. E modern "anyasiratók" alkotják a kötet legkarakterisztikusabb részét. Érdekesen ellenpontozzák e szomorúságot, levertséget sugalló verseket az üde formai kísérletek (Szerelmes Mária-ikon), melyek világának gazdagodását is sejtetik. Keserűségének közéleti motívumai is vannak: pregnáns, tömör képekben vall arról, hogy megrekedt a forradalmi lendület, apadóban a hajdani, gátat nem ismerő lelkesültség:

Azt hittem, tettek kellenek.
Nagyon korán megtört a vállam.
Mára már minden egyszerű.
Pilátus előtt tiszta tál van.
(Egyszerű)

Az érzés végletei között vívódó költészetét alighanem konok elhivatottsága és hűsége tartja egyensúlyban.