Feleki László (1909)

Feleki László népszerű író, aki szinte minden műfajban publikált már: több verseskötete jelent meg, évtizedekig sporttudósítóként és sporttörténészként közölte cikkeit tanulmányait, riportjait, színes beszámolóit az országban és a nagyvilágban tett számos utazásáról, melyeket neves sportolók társaságában tett. A fantasztikus regény világa is izgatja. Különösen kedvelt műfaja az aforizma, nyelvi humora, a szóalakok hasonlóságára és a jelentésbeli eltérésre épített tömör, rövid, csattanós sztori. Több történelmi regény megírását tervezte, egy hatalmas életrajzi, korrajzi regénye meg is jelent három vaskos kötetben, s történészeknek is becsületére válna az a hatalmas ismeretanyag, amelyet ebben Napóleonról – életéről, csatáiról, emberi kapcsolatairól, belső világáról, viselkedéséről, döntéseinek mozgatórugóiról – olvasói elé tár. Az író nem titkolja elfogultságát Napóleon kivételes hadvezéri, szervezői képességei iránt. A fordulatos cselekményű mű lebilincselő és szórakoztató, s számos ismert Napóleon-életrajz után is tud újat mondani az olvasónak; elsősorban a hiteles lélekrajz és a császár magánéletének érzékletesen megelevenített jelenetei révén.

Feleki László szórakoztató írásai a nyelv iránti érdeklődéséből, a nyelvi játékok iránti különleges vonzódásából, s derűs világszemléletéből fakadnak. Humoreszkjei, karcolatai, csattanós történetei nemcsak a napi aktualitásokat, az átmeneti korban csetlő-botló embert mutatják be, hanem az örök emberi tulajdonságokat is átvilágítják, humanista együttérzéssel, s a legnagyobb humoristák örökségét folytatva.