{217.} Irodalom

Ábel Jenő: Corvincodexek. 1879. – Fraknói Vilmos: Erdődi Bakócz Tamás élete. 1889.– Fraknói Vilmos: Hunyadi Mátyás király. 1890. – Mátyás-emlk. Szerk. Márki Sándor. 1902. – Tóth-Szabó Pál: Szatmári György prímás. 1906. – Fógel József: II. Ulászló udvartartása. 1913. – Fógel József: II. Lajos udvartartása. 1917. – Hevesi, André de: La bibliothèque du roi Matthias Corvin. Paris 1923. – Huszti József: Platonista törekvések Mátyás király udvarában. Min 1924. 153–222; 1925.41–76. – Fraknói Vilmos–Fógel József–Gulyás Pál–Hoffmann Edit: Bibliotheca Corvina. 1927. – Hoffmann Edit: Régi magyar bibliofilek. 1929. – Huszti József: Janus Pannonius. Pécs 1931. – Fitz József: Hess András a budai ősnyomdász. 1932. – Klimes Péter: Bécs és a magyar humanizmus. 1934. – Gerézdi Rabán: Bologna és a magyar humanizmus. It 1940. 146–158. – Horváth János: Az irodalmi műveltség megoszlása. 1935. és 1944. – Mátyás-emlk. I–II. Szerk. Lukinich Imre. [1940.] – Fitz József–Zolnai Klára: Mátyás király könyvtárának irodalma. 1942. – Balogh Jolán: Az esztergomi Bakócz-kápolna. 1955. – Huszti József: Pier Paolo Vergerio és a magyar humanizmus kezdetei. FK 1955. 521–533. – Kardos Tibor: A magyarországi humanizmus kora. 1955.(Ism.Gerézdi Rabán, ltK 1958.544–561.) – Dabrowski, Jan: A krakkói és a magyar reneszánsz kapcsolatai. MűvtÉrt 1956. 31–36. – Elekes Lajos: Mátyás és kora. 1956. – Voit Pál–Holl Imre: Hunyadi Mátyás budavári majolikagyártó műhelye. BpRég XVII. 1956.73–150. – A magyarországi művészet a honfoglalástól a XIX. századig. Szerk. Dercsényi Dezső. 1956. és 1961. (A magyarországi művészet története 1.) – Voit Pál: Gyarmati Dénes mester és a régi magyar építőgyakorlat. Művészettörténeti tanulmányok. MűvtDokKözpont Évk 1954/55. 1957. 46–87. – Csapodiné Gárdonyi Klára: Mátyás király könyvtárának scriptorai. Petrus Cenninius. MKsz 1958.327–344. – Soltész Zoltánné: A második magyarországi ősnyomda nyomai. MKsz 1958. 144–157. – Balogh, Jolán: Botticelli–Zeichnungen für Strickereien. AHistArt 1959. 299–308. – Csapodiné Gárdonyi Klára: Mátyás király könyvtárának scriptorai. OSzK, Évk 1959. 159–177. – Fitz József: A magyar nyomdászat, könyvkiadás és könyvkereskedelem története. I. A mohácsi vész előtt. 1959. – Gerevich, Ladislaus: Johannes Fiorentinus und die pannonische Renaissance. AHistArt VI. 1959. 309–338. – Csapodi Csaba: Naldus Naldius hitelességének kérdése. MKsz 1960. 293–302. – Mályusz Elemér: Zsigmond király központosító törekvései Magyarországon. TörtSz 1960. 162–192. – Csapodi Csaba: Mikor pusztult el Mátyás király könyvtára. MKsz 1961. 399–421. – Voit Pál: Műhely a Via dei Servi-n. MűvtÉrt 1961. 97–130. – A magyarországi Corvinák. Bev. Berkovits Ilona. 1962. – Csapodi-Gárdonyi, Klára: Bericht über neuere Forschungen auf dem Gebiet der Bibliotheca Corvina. A "Renaissance und Humanismus in Mittel- und Osteuropa II" c. kötetben. Berlin 1962. 9–13. – Csapodi Csaba: Mikor szűnt meg Mátyás király könyvfestő műhelye? MKsz 1963. 27–42. – Balogh Jolán: Művészet Mátyás király udvarában. 1964.