Irodalom

Fraknói Vilmos: Vitéz János esztergomi érsek élete. 1879. – Fraknói Vilmos: Váradi Péter. 1884. – Fraknói Vilmos: Mátyás király diplomatái. Száz 1898. 1–14, 97–112, 385– 404, 481–489, 769–781, 865–875. – Horváth János: Az irodalmi műveltség megoszlása. 1935. és 1944. – Révész Mária: Néhány adat Philippus Beroaldus maior magyar összeköttetéseihez. EPhK 1941. 164–166. – Gerézdi Rabán:. Egy magyar humanista: Váradi Péter. Mságtud 1942. 305–328, 532–563. – Moholi Ernuszt Hanna: A humanista levél. EPhK 1947. 22–36. – Kardos Tibor: A magyarországi humanizmus kora. 1955. (Ism. Gerézdi Rabán, ItK 1958. 544–561.) – K. Obermayer Erzsébet–Horváth István Károly: Macedóniai László. Egy humanista élete és működése a Mohács körüli évtizedekben. Száz 1959. 773–799. – Lásd még az egyes kiadások bevezető tanulmányait.