Irodalom

Erdélyi János: A hazai bölcsészet történelméhez. SpFüz 1857–1858. 625–635; 1858–1859 417–428. – Kvacsala János: J. H. Alsted. UngRevue 1889. 628–642. – Kvacsala János: Bisterfeld János Henrik élete. Száz 1891. 447–478, 543–577. – Kvacsala János: Egy félszázad a magyarországi philosophia történetéből. BpSz XLVII. 1891. 161–196. – Kvacsala János: J. A. Comenius. Berlin 1914. – Rácz Lajos: Comenius Sárospatakon. 1931.– Turóczi-Trostler József: Magyar Cartesianusok. Min 1933. és Magyar irodalom – világirodalom. 1961. I. 173–216. – Makkai Ernő: Pósaházi János élete és filozófiája. Kolozsvár 1942. – Mikleš, Ján: Izák Caban, slovenský atomista v XVII. storoči. Bratislava 1948. – Felber, Stanislav: Ján Bayer, slovenský baconista XVII. storočia. Bratislava 1953. – Mátrai László: Az anyag szerkezetének atomisztikus felfogása a XVII. századi magyarországi filozófiában. Száz 1957. 145–162. – Bán Imre: Adatok Apáti Miklós életrajzához. FK 1958. 433–439. {234.} Bán Imre: Comenius és a magyar szellemi élet. PedSz 1958. 964–974. – Makkai László: Gentis felicitas. PedSz 1958. 964–974. – Zemplén Jolán: Pósaházi János, az első magyar Philosophia Naturalis (1667) szerzője. FizSz 1958. 52–58. – Rossi, Paolo: Clavis universalis. Milano 1960. (Alstedről, Bisterfeldről és Comeniusról.) – M. Zemplén Jolán: A magyar fizika története 1711-ig. 1961. – Tordai Zádor: A magyar kartezianizmus történetének vázlata. MFilSz 1962. 54–79. – Lásd még a kiadások bevezető tanulmányait