Irodalom

Császár Károly: Medgyesi Pál élete és működése. 1911. – Zoványi Jenő: Puritánus mozgalmak a magyar református egyházban. 1911. – Szimonidesz Lajos: A debreceni biblia viszontagságai és elnyomása. Egyht 1945. 65–91. – Berg Pál: Angol hatások XVII. századi irodalmunkban. 1946. – Révész Imre: Társadalmi és politikai eszmék a magyar puritanizmusban. 1948. – Makkai László: A magyar puritánusok harca a feudalizmus ellen. 1952. – Esze Tamás: A magyar Praxis pietatis. Könyv és könyvtár 1963. 43–79.