Irodalom

Turóczi-Trostler József: Mesenyomok a XVIII. század magyar irodalmában. MNyr 1927. 6–12, 42–47, 79–87, 101–109, 142–149. – Dömötör Sándor: Vida György facetiái. ErdMúz 1932. 272–293. – György Lajos: A magyar anekdota. 1932. – Turóczi-Trostler József: A mese felfedezése és a magyar mese a XVIII. században. 1940. (az idézett kiadás tanulmánya önállóan) és Magyar irodalom – világirodalom. I. 1961. 73–97. – Klaniczay Tibor: Hermányi Dienes József ismeretlen munkája. ItK 1954. és Reneszánsz és barokk. 1961. 558–566. – Takáts Lajos: Históriások, históriák. 1959. – Pogány Péter: Folklór és irodalom kölcsönhatása a régi váci nyomda működése nyomán. 1959. – Gyenis Vilmos: Hermányi Dienes József és Kemény János önéletírása. ItK 1962. 75–77. – Lásd még a kiadások bevezetéseit.