Irodalom

Császár Elemér: V. F. élete és művei. 1903. – Prohászka János: V. Rikóti Mátyása. Nyr 1912. 306–311, 365–368. – Császár Elemér: V. regényfordításai. EPhK 1912. 497–503. – {172.} Major Ervin: Újabb adatok V. költői és zeneszerzői működéséhez. ItK 1924. 46–49. – Major Ervin: V. mint dal- és zeneszerző. ItK 1925. 258–266. – A magyar jakobinusok iratai. I–III. Kiad. Benda Kálmán. 1952–1957. – Szauder József: V. és Herder. FK 1958. 700–713.; Sz. J.: A romantika útján. 1961. 142–162. – Szauder József; V. pályakezdése. Sz. J.: A romantika útján. 1961. 50–89.