Kiadások

Sz. Sz. L. költeményes munkái. Debrecen 1820; Pest 1839. – Sz. Sz. L. költői munkái. Kiad. Toldy Ferenc. Pest 1865. – Mátyás király ... 3. kiad. 1882. – Sz. Sz. L. költeményei. (Függelék: Prózai munkái.) Kiad. és bev. Gálos Rezső. 1911. (RMKt 26.)