Kiadások

V. összes munkái. Teljes kiad. I–VIII. Kiad. és bev. Gyulai Pál. 1884–1885. – V. M. vál. művei. I–III. Kiad. és bev. Waldapfel József. 1950. (MK1) – V. M. összes drámai művei. I–II. Kiad. Horváth KárolyTóth Dezső. 1955. – V. M. összes művei. Szerk. Horváth Károly–Tóth Dezső. Bp, 1960 – (Eddig megj. kötetek: I–II–III–IV. és VIII.) – V. M. összes költeményei. I–II. 1963.