IV. KÖTET
A MAGYAR IRODALOM TÖRTÉNETE 1849-TŐL 1905-IG


FEJEZETEKA {XXX.} jelek az eredeti nyomtatott kiadás oldalszámait jelzik.


A MAGYAR IRODALOM TÖRTÉNETE
IV.


MEGJELENT AZ AKADÉMIAI KÖNYVKIADÁS 150. ÉVÉBEN

Készült a Magyar Tudományos Akadémia Irodalomtörténeti Intézetében

Főszerkesztő
SŐTÉR ISTVÁN

AKADÉMIAI KIADÓ, BUDAPEST


A MAGYAR IRODALOM TÖRTÉNETE 1849-TŐL 1905-IG

Szerkesztette SŐTÉR ISTVÁN

Írták
DIÓSZEGI ANDRÁS, GERGELY GERGELY, HORVÁTH KÁROLY, KOMLÓS ALADÁR,
KOVÁCS KÁLMÁN, MEZEI JÓZSEF, NAGY MIKLÓS, NÉMETH G. BÉLA, NÉMETH LAJOS,
OSVÁTH BÉLA, SOMOGYI SÁNDOR, SŐTÉR ISTVÁN, SZABOLCSI BENCE, VAJDA GYÖRGY MIHÁLY

VÁLTOZATLAN LENYOMAT
AKADÉMIAI KIADÓ, BUDAPEST


A szerkesztő munkatársa
SOMOGYI SÁNDOR

Lektorok
BARTA JÁNOS
DOLMÁNYOS ISTVÁN
SZABAD GYÖRGY

ISBN 963 05 1639 X sorozat ISBN 963 05 1643 5 4. kötet
Akadémiai Kiadó, Budapest 1965
Printed in Hungary
A kiadásért felelős az Akadémiai Kiadó igazgatója
A szerkesztésért felelős: Balázsovits Erzsébet - Műszaki szerkesztő: Kozma Gyuláné
A burkoló- és kötésterv Erdélyi János munkája
Terjedelem: 93,8 (A/5) ív - AK 1405 k 7881
78.5550 Akadémiai Nyomda, Budapest - Felelős vezető: Bernát György