Irodalom

Rácz Gyula: A magyar földbirtokosság anyagi pusztulása. 1906. – Rácz Gyula: Társadalmunk osztálytagozódása és a magyar demokrácia kialakulásának útjai. 1909. – Gratz Gusztáv: A dualizmus kora. 1867–1918. I–II. 1934. – Juhász Nagy Sándor: A magyar októberi forradalom története. 1945. – Mérei Gyula: Polgári radikalizmus Magyarországon 1900–1917. 1947. – Révai József: Szabó Ervin helye a magyar munkásmozgalomban. Marxizmus, népiesség, magyarság. 1947. – A Magyar Munkásmozgalom Történetének Válogatott Dokumentumai. III. 1955., V. 1956., VI. 1959–1960. – Balázs Béla: A középrétegek szerepe társadalmunk fejlődésében. 1849–1945. 1958. – Kun Béla: A Magyar Tanácsköztársaságról. 1958. – Nemes Dezső: A Magyar Tanácsköztársaság történelmi jelentősége. Száz 1959. 1–48. – A Magyar Tanácsköztársaság szociálpolitikája. Vál. rendeletek, dokumentumok, cikkek. Kiad. Petrák Katalin és Milei György. 1959. – Liptai Ervin: A Magyar Vörös Hadsereg harcai 1919. 1960. – Horváth Zoltán: Magyar századforduló. A második reformnemzedék története. (1896–1914) 1961. – Erényi Tibor: A magyarországi szakszervezeti mozgalom kezdetei. A budapesti szakszervezeti mozgalom kialakulása. 1867–1904. 1962. – Földmunkás- és szegényparaszt-mozgalmak Magyarországon 1848–1948. Szerk. Pölöskei Ferenc és Szakács Kálmán. I–II. 1962. – Hanák Péter: Vázlatok a századelő magyar társadalmáról. TörtSz 1962. 210–245. – Dolmányos István: A magyar parlamenti ellenzék történetéből (1901–1904). 1963. – Kemény G. Gábor: Iratok a nemzetiségi kérdés történetéhez a dualizmus korában. III. 1964. – Kővágó László: A magyarországi délszlávok 1918–1919-ben. 1964. – Magyarország története. Szerk. Molnár Erik, Pamlényi Ervin, Székely György. 1964. II. VI. és VII. fej.