{39.} Irodalom

Farkas Lujza: A Nyugat és a századeleji irodalmi forduló. 1935. – László Imre: A Nyugat kérdéséhez. It 1954. 162–170. – Dezsényi Béla–Nemes György: A magyar sajtó 250 éve. 1954. – Katona Ferenc–Dénes Tibor: A Thália története. 1954. – Komlós Aladár: Haladó hagyomány-e a Nyugat? Tegnap és ma. 1956. 248–258. – Pók Lajos: A Nyugat előzményei. It 1957. 285–303. – József Farkas: Rohanunk a forradalomba. 1957. – Gellért Oszkár: Egy író élete. 1958. – Nyugat-repertórium. Összeáll. Galambos Ferenc. 1959. – Rémi József: Válogatott irodalmi tanulmányok. 1960. – Bóka László: Tegnaptól máig. 1961. – Lengyel Géza: Magyar újságmágnások. 1963.