NÉVMUTATÓ

Abody Béla 370

Abonyi Lajos 467

Ábrányi Emil 67, 115

Áchim András 19, 21, 110

Áchim Mihály 505

Ady Endre 6–9, 28–30, 32–41, 45, 56– 59, 61, 64–72, 74–83, 85–86, 87–150, 154, 162–164, 167, 173–174, 179, 181, 184–185, 199, 210, 212–215, 219–220, 236, 242–244, 253, 260, 266, 269, 272– 275, 278–280, 286, 292, 294, 304, 306, 313, 319, 331, 333, 338–339, 341, 343, 346–349, 354, 356–358, 361–362, 365, 371, 379, 387–388, 399, 404–406, 410, 415, 420–423, 429, 435–436, 440, 442– 443, 451, 453, 458, 462, 466, 470, 480, 482–484, 486, 489–492, 494, 496–498, 504–505, 508, 510, 512–516, 519, 528

Ady Lajos 140, 150

Ady Lőrinc 87

Ady Lőrincné Pásztor Mária 87

Alain-Fournier, Henri 48

Albérès, R. M. 57

Alexander Bernát 65, 67

Allemane, Jean 112

Altenberg, Peter 51, 402

Ambrus Balázs l. Hermann Károly

Ambrus Zoltán 31, 62, 359, 438, 443, 498, 515

Andersen, Hans Christian 456

Andor József 36

Angyal Dávid 7, 31, 65, 79

Apollinaire, Guillaume 47, 51, 414, 501

Apponyi Albert 79

Aragon, Louis 502

Arany János 56, 60, 66, 69, 72, 75–77, 81, 86, 94, 109, 129, 150, 161, 187, 213, 247, 304, 319, 332, 342, 347, 422

Arcübasev, Mihail Petrovics 40, 51

Ascher Oszkár 268, 370

Babits Mihály 6, 28, 31–34, 40, 42–44, 56–59, 61, 65–68, 72–74, 75–78, 86, 95, 110, 135, 141, 144–145, 147–150, 153, 177, 179, 194, 213, 215, 231–232, 242–273, 274, 279, 293, 299, 301, 304–306, 309, 313, 324, 333, 337–338, 354–358, 362–364, 366–367, 370–371, 404, 407, 415, 426–427, 429–430, 458, 480, 483, 496–499, 504, 507, 513–516, 518–521, 527

Babits Mihály, id. 243

Babits Mihályné id. Kelemen Auróra 243

Bacsó Béla 489

Bajor Gizi 475

Bajza József 70

Baksay Sándor 74, 153, 157

Balassi Bálint 146, 164

Balázs Béla 28, 32, 34–35, 56, 70, 236, 242, 279, 405, 440, 468, 499, 510, 520– 521, 524–526

Bálint György 196, 215, 316–317, 333, 356, 370, 429, 458

Balogh Edgár 215

Balzac, Honoré de 193, 431, 447, 451, 522

Bán Ferenc 480

Bangha Béla 36

Bánóczi László 30

Baráth Ferenc 333

Barbusse, Henri 49, 499

Bárd Miklós 59, 74

Bárdos Artúr 489

Baróti Dezső 305

Barrès, Maurice 134

Barta András 371, 373, 388

Barta János 86, 309, 333

Barta Lajos 8, 69, 135, 161, 212, 305, 463–464, 489, 492–495, 496, 498, 506, 515, 520–524, 526

Barta Sándor 500, 517, 523–525, 528

Bartók Béla 35, 54–56, 64, 145, 154, 197, 199, 253, 279, 454, 462, 468, 519

Basch Árpád 30

Basch Lóránt 261, 273

Báthory Gábor 158, 183

Baudelaire, Charles 46–47, 56, 94, 97, 107, 118, 123, 142–143, 244–245, 278, 306, 335, 439

Bauer Ervin 236

Baumgarten Ferenc Ferdinánd 261

Beardsley, Aubrey Vincent 244, 439

Beaunier, André 80

Bebel, August 45

Becher, Johannes R. 502

Beck Ö. Fülöp 53

Beczássy Judit 68

Belia György 56, 150, 273, 305, 333, 410

Bélley Pál 479

Benda, Julien 77, 261

Benedek Elek 389

Benedek Marcell 30–31, 126, 143, 146, 150, 235, 457, 519

Benes, Edouard 194

Benjámin Ferenc 482, 487

Benjámin László 195

Benkő László 305

Beöthy László 463

Beöthy Zsolt 31, 79, 81, 279

Berczik Árpád 89

Beregi Oszkár 519

Berény Róbert 53

Bergson, Henri 40–43, 56, 247, 261

Berkes Imre 521

Bernstein, Henri 431, 478

Berzeviczy Albert 148, 260, 507

Berzsenyi Dániel 213, 343, 347

Bethlen Gábor 155, 183

Bibó Lajos 356

Biró Lajos 35, 37, 69, 94, 96, 100, 106, 114, 141, 153, 212, 464, 466–467, 479–480, 483, 498, 515, 521

Bisson, Alexandre 478

Bisztray Gyula 273

Bjelij, Andrej 403

Blaha Lujza 469

Blok, Alekszandr Alekszandrovics 46

Boccaccio, Giovanni 373

Bodnár György 242, 399

Bodnár Zsigmond 67

Bodor Aladár 423, 429

Bodrogi Zsigmond 482, 487

Bognár Elek 519

Bóka László 9, 39, 71, 86, 143–144, 150, 204, 215, 251, 305, 315, 333, 388, 399, 458, 479, 528

Bokányi Dezső 45

Bókay János 461

Boncza Berta 126, 138–139

Boncza Miklós 138

Bornemisza Péter 213

Boross F. László 517

Bourget, Paul 231, 431

Bölöni György 35, 70, 102, 114, 140–141, 148–150, 215, 242, 429–430, 493, 496, 498, 510, 526

Brahm, Otto 472

Brandes, Georg Cohen Morris 49–50

Brecht, Bertolt 502

Bresztovszky Ede 489, 521

Bresztovszky Ernő 6, 35, 82–83, 85, 86, 482

Brisits Frigyes 86

Brjuszov, Valer Jakovlevics 46

Bródy András 372, 479

Bródy Miksa 480

Bródy Sándor 28, 30, 34, 62, 89, 94, 107, 162–163, 167, 371, 461–462, 467–469, 479–480, 483, 490, 515, 522

Browning, Robert 247

Brunetière, Ferdinand 58, 80–81

Brüll Adél l. Diósi Ödönné

Bus Fekete László 461

Bustya Endre 150

Byron, George Noel Gordon 115, 264

Carrière, Eugène 420

Cézanne, Paul 52–54, 70, 439

Chesterton, Gilbert Keith 49, 367

Cholnoky László 44, 231–232, 393, 432– 433, 445–447, 448, 455, 457–458

Cholnoky Viktor 30, 44, 81, 231, 371–372, 374, 386, 431–434, 445, 448, 455, 457

Chopin, Frédéric 280

Claudel, Paul 46, 49, 51

Coeuroy, André 54

Comte, Auguste 39, 41, 89, 95

Conrad, Joseph 49

Costo l. Kosztolányi Dezső

Cousin, Gabriel 44

Crommelynck, Fernand 402

Czibor János 399, 430

Czigány Dezső 53

Czine Mihály 215, 399, 480

Czóbel Béla 53

Csákányi Júlia 372

F. Csanak Dóra 215

Császár Elemér 7

Császtvay István 305

Csáth Géza 31, 44, 231, 442–444, 447–448, 454–457, 458

Csehov, Anton Pavlovics 51, 161, 459–460, 469, 485

Cserna Andor 35

Csiky Gergely 460

Csizmadia Sándor 30, 66, 82–83, 129, 481–485, 489, 496

Csokonai Vitéz Mihály 64, 70, 72, 89, 104, 128–129, 145–146, 164, 213, 304, 334, 340, 343, 347

Csontváry Kosztka Tivadar 53

Dálnoki Gaál Gyula 372

Dankó Pista 160, 301

D'Annunzio, Gabriele 40, 47, 439

Dante Alighieri 125, 243

Darmay Viktor 481

Darvas József 195, 202, 210, 212, 214, 462

Darwin, Charles 39, 167–168

Daudet, Alphonse 435

Deák Ferenc 129

Debussy, Claude Achille 54–55

Dehmel, Richard 46, 143

Deme László 333

Demeter Alice 356

Dénes Tibor 39, 242, 480

Dénes Zsófia 150

Déry Tibor 521

Devecseri Gábor 333, 370, 415, 424, 429

Dezsényi Béla 39

Dickens, Charles 371, 373

Dietrich, Margret 480

Diner-Dénes József 57

Diósi Ödönné Brüll Adél 96, 110, 122, 124–126, 138, 150

Diószegi András 370

Dóczy Jenő 86, 150, 507

Dolmányos István 28

Domokos Mátyás 457

Dosztojevszkij, Fjodor Mihajlovics 43, 89, 98, 174, 402, 407, 439, 447, 522

Dózsa György 112, 178–179, 380, 522

Doyle, Arthur Conan 191

Dunántúli l. Rákosi Jenő

Durkheim, Henry George 39

Durkó Mátyás 429

Dutka Ákos 34, 69, 279, 305, 420–421, 429, 498

Eckhardt Sándor 86

Egry József 53

Einstein, Albert 39

Elek Artur 86, 153, 161, 215, 443–445, 457–458, 521

Eluard, Paul 502

Emőd Tamás 34

Endrődi Béla 31

Endrődi Sándor 31, 67, 119

Engels, Friedrich 30, 45, 84

Entz Géza 31

Eörsi Júlia 285, 305

Eötvös József 118, 187

Erdei Ferenc 195, 202, 214

Erdélyi János 151

Erdős Renée 30, 69

Erényi Tibor 28

Erkel Ferenc 55

Espersit János 305

Esze Tamás 112

Fábry Zoltán 147, 204, 215

Faludi Ferenc 86

Faragó Erzsébet 457

Farkas Antal 481–482, 484, 489, 507, 517, 521, 523

Farkas Lajos 458

Farkas Lujza 39

Farkas Zoltán 458

Fazekas Mihály 334, 340, 469

Fedák Sári 468

Fehér Dezső 45, 91, 93

Féja Géza 149–150, 202, 215

Fejérváry Géza 16, 99

Fényes Samu 40, 462

Fenyő László 76, 496

Fenyő Miksa 29–31, 57, 65–66, 86, 102, 215, 480, 498, 507, 510

Ferenc Ferdinánd 22, 35

Ferenczi Sándor 44, 56, 380

Ferenczy Béni 519

Ferenczy Géza 333

Ferenczy Károly 53

Flaubert, Gustave 170, 390, 447, 452

Fodor József 429

Fogarasi Béla 528

Forgács Antal 496

Forgács Rózsi 406

Földes Anna 480

Földes Imre 462

Földessy Gyula 94–95, 110, 117, 145, 148–150, 260, 333

Földi Mihály 74, 86, 333, 496

France, Anatole 30, 48–49, 51, 57, 106, 112, 120, 130, 248, 253, 456, 483

Franyó Zoltán 498, 517

Freud, Sigmund 40, 43, 56, 248, 319, 359, 407, 455

Fröhlich Bruno 220

Fröhlich László 220

Fülep Lajos 31, 57, 521

Füsi József 399

Füst Milán 6, 29, 32, 59, 67, 370, 388, 400–410, 416, 436, 515, 521

Gaál Gábor 206, 215

Gábor Andor 303, 356, 453, 480, 483, 498–499, 506, 510, 514, 520, 524

Gajári Ödön 161

Gál István 57, 273

Galamb Sándor 480

Galambos Ferenc 39

Gáldi László 86, 357

Galsai Pongrác 457

Galsworthy, John 49–50

Garamvölgyi József 305

Gárdonyi Géza 62, 66, 150, 160, 304, 467, 468, 479–480, 515, 521

Gárdos Mariska 489

Gáspár Imre 372–374, 384, 481

Gassner, John 480

Gaudi, Antonio 244

Gauguin, Paul 278, 280

Gautier, Théophile 278

Gelléri Andor Endre 194

Gellért Oszkár 30, 32, 39, 67, 370, 426–429, 430, 470, 498, 506, 515, 521, 528

Genthon István 57

George, Stefan 46, 143

Geréb Béláné 479

Geréb László 86, 496

Gerevich Tibor 30

Gide, André 40, 48, 51, 63

Gina l. Kratochvill Georgina

Giraudoux, Jean 371

Goethe, Johann Wolfgang 88, 115, 363, 522

Goga, Octavian 137–138

Gogol, Nikolaj Vasziljevics 447

Gombocz Zoltán 31

Goncourt-testvérek 459

Goncsárov, Ivan Alexandrovics 447

Gondos Ernő 496

Gordon Etel 388

Gorkij, Maxim 30, 50–51, 98, 277–278, 303, 428, 439, 459–460, 483, 485, 499, 519, 522

Göndör Ferenc 525–526

Görög Ilona l. Kosztolányi Dezsőné

Gratz Gusztáv 28

Grezsa Ferenc 305

Grieg, Eduard 280

Gró Lajos 242, 388

Gulácsy Lajos 53, 404

Gulyás Pál 76, 429

Gundel Antal 31

Gyagyovszky Emil 82, 481–482, 484–485, 486, 496

Gyárfás Miklós 480

Gyergyai Albert 86, 193, 247, 273, 329, 426, 429–430, 458

Gyóni Ferenc 510

Gyóni Géza 74, 134–135, 420, 498, 505–506, 510

György Mátyás 500, 509–510

Gyulai Pál 60–64, 70, 81, 86, 153

Gyurkó Mátyás 528

Gyurói Nagy Lajos 510

Haeckel, Ernst 39

Hajdu Henrik 521

Halasi Andor 496, 521, 528

Halász Előd 56

Halász Gábor 56, 76, 187, 215, 244, 246, 263–264, 273, 410, 430

Hamann, Richard 52

Hamburger Jenő 178

Hamsun, Knut 50, 211

Hanák Péter 28

Harsányi Kálmán 7, 44, 231, 235

Harsányi Zoltán 57

Harsányi Zsolt 458

Hatvany Lajos 6, 30, 32, 34–36, 38, 58, 63–65, 86, 107, 110, 119, 121, 123, 130, 135–136, 140, 145, 149–150, 215, 311, 334, 339, 380, 429, 457, 480, 497, 506–507, 515

Haukland, Andreas 402

Hauptmann, Gerhard 45–46, 89, 439, 459–460, 483, 519

Hegedüs Bite Gyula 31

Hegedüs Géza 480

Hegedüs Gyula 519

Hegedüs Lóránt 150

Hegedüs Nándor 150

Heine, Heinrich 243, 519

Heller Ágnes 333

Heltai Jenő 28, 81, 217, 359, 438, 464–465, 515, 521

Herczeg Ferenc 7, 36, 62, 66, 279, 312, 376, 461–462, 467, 473–475, 479–480, 515

Herczeg Gyula 388

Heredia, José-Maria de 275

Hermann István 56

Hermann Károly 447

Hevesi András 388, 421, 429, 480

Hevesi Sándor 30, 66, 459, 472–473, 479–480

Hevesy Iván 507, 510

Heyermans, Herman 460

Hitler, Adolf 65, 265

Hoffmann, Ernst Theodor Amadeus 431, 434, 456

Hoffmann, F. J. 56

Hofmannstahl, Hugo von 46, 402

Holics Eugenia l. Móricz Zsigmondné

Hollósy Simon 53

Hont Ferenc 480

Horváth János 30, 65, 79, 80–82, 86, 103, 123, 127, 146–147, 150, 242, 480

Horváth Mária 333

Horváth T. Zoltán 410

Hubay Jenő 56, 160

Hubay Miklós 480

Huysmans, Joris Karl 48, 51

Ibsen, Henrik 30, 51, 89, 95, 156, 275, 459–460, 464–465, 472, 519

Ignotus 6, 28, 31–33, 37, 39, 45, 57–58, 60–62, 66, 68, 73–74, 81, 86, 135, 150, 154, 215, 244, 253–254, 259, 273, 278, 342, 356, 368, 399, 429, 480, 490, 496– 497, 515

Ilia Mihály 305

Illés Béla 506, 520, 524, 528

Illés Endre 86, 215, 273, 333, 370, 399, 455, 457–458, 478, 480, 496

Illés Lászlóné 370

Illyés Gyula 76, 78, 94, 195, 199, 202, 210, 212, 214–215, 257, 261–262, 265–263, 270, 272–273, 305, 333, 406, 414, 429, 495–496

I. István, Szent 86

Izsof Alajos 36

Jacobsen, Jens Peter 46

Jakab Ödön 7, 420

Jammes, Francis 46

Jankovich Ferenc 399

Jászi Oszkár 35, 87, 92, 100, 104–105, 114, 119, 135, 140–141, 150, 237, 418

Jaurès, Jean 96, 138

Jékely Zoltán 273

Jeszenyin, Szergej Alekszandrovics 47

Jób Dániel 66, 521

Jókai Mór 72, 104, 129, 153, 157–158, 160, 171, 187, 214, 373, 376, 393, 434, 442, 447, 492

Josephus Flavius 241

Joyce, James 386

József Attila 61, 65, 74, 147–148, 150, 195, 214, 261–262, 273–274, 293, 305, 320, 333, 483, 485, 487, 508, 527–528

József Farkas 39, 496, 510, 528

Juhász Erzsébet 480

Juhász Géza 215, 333, 429

Juhász Gyula 6, 29, 31–32, 34–35, 40, 56, 59, 147, 153, 243, 273, 274–305, 306, 333, 343, 371, 423, 441, 470, 483, 497–498, 503–507, 510, 513–515, 519–520, 522–524, 527–528

Juhász Nagy Sándor 28

Justh Gyula 20, 22

Justh Zsigmond 88

Justus Pál 86

Kabos Ede 100. 106, 177, 521

Kabos Ernő 496

Kaczér Vilmos 361, 371

Kaffka Gyula 216

Kaffka Margit 6, 9, 29–33, 35, 44–45, 59, 70, 74, 81, 130, 135, 216–242, 278, 333, 355, 370, 374–375, 386, 390, 393, 396, 400, 418, 429, 436, 447, 449, 480, 483, 488, 496, 498, 503–504, 506, 515, 519

Kafka, Franz 47, 359, 408, 434

Kahána Mózes 517, 523, 525

Kálmán József 86

Kálnay László 372, 384

Kálnoky László 273

Kant, Immanuel 40, 43, 253

Karcsai Kulcsár István 479

Kardos Albert 334

Kardos László 150, 305, 309, 356–358, 364, 370, 410, 429

Kardos Pál 357, 429

Karinthy Frigyes 6, 32, 35–36, 44, 58–59, 67–68, 78, 242, 333, 338–339, 354, 356, 357–370, 403–404, 406, 410, 415, 429, 456–457, 467, 470, 480, 496, 498, 503–504, 506–507, 510, 515, 520–521

Karinthy Frigyesné Judik Etel 361

Karinthy József 357

Karinthy Józsefné Engel Karolina 357

Károlyi Mihály 23, 25–26, 140, 514

Kárpáti Aurél, 31, 333, 356, 388, 400, 457, 480, 496

Kassák Lajos 8, 35, 195, 252, 261–262, 272, 405–406, 410, 426, 430, 483, 496, 500, 502, 506, 508–510, 515, 517, 520–521, 523–525

Katona Béla 371, 373, 388

Katona Ferenc 39, 480

Katona József 72, 128, 213, 474

Katona Lajos 31

Kazinczy Ferenc 104, 128

Kázmér Ernő 35

Kelemen János 215

Kelemen László l. Gábor Andor

Kellér Andor 370, 457–458

Kellér Dezső 388

Keller, Gottfried 447

Kemény Gábor 242

Kemény G. Gábor 28, 57

Kemény Simon 30, 411–413, 416, 429, 515

Kemény Zsigmond 157, 164, 195, 356, 447

Kenyeres Imre 399

Kerecsényi Dezső 273, 333

Keresztury Dezső 86, 215, 273, 452, 457

Kéri Pál 525

Kernstok Károly 53, 141

Kerr, Alfred 57, 65–66

Keszi Imre 357, 399, 410

Keszler József 153

Kilényi Irma 301

Kincs Gyula 88

Király György 179, 215, 234, 242, 519

Király István 9, 86, 150, 183–184, 215, 242, 510

Kisfaludy Károly 86

Kisfaludy Sándor 434

Kispéter András 305

Kiss Ferenc 56, 305, 333

Kiss József 7, 32, 37, 67, 85, 90, 94, 146, 217–218, 505, 515

Kiss Tamás 429

Klaniczay Tibor 9

Klapka György 371

Kóbor Tamás 153

Koczkás Sándor 150, 333

Koczogh Ákos 57, 510

Kodály Zoltán 30, 55, 145, 154, 198, 454, 462, 468, 519

Kodolányi János 156, 194, 215, 463

Klár István 388

Kolozsvári Grandpierre Emil 260, 227, 367, 370

Komját Aladár 500, 502, 508–510, 518, 520–521, 523–524, 528

Komját Irén 528

Komjáthy Jenő 31, 94, 145, 164, 306

Komlós Aladár 38–39, 57, 86, 150, 273, 333, 370, 385, 388, 399, 410, 429, 480, 485, 496

Korda Sándor 466

Kortsák Jenő 521

Kós Károly 172, 197

Kossuth Lajos 88, 91, 128–129, 274

Koszta József 53

Kosztolányi Dezső, 6, 29–33, 35–37, 40, 42, 44, 47, 56–59, 62, 65, 66–68, 69, 76, 107, 148, 153, 161, 183, 197, 215, 231–232, 243, 245, 260, 273–274, 280, 293, 299, 301–302, 304–305, 306–333, 337–339, 354–357, 361, 363, 370, 388, 401, 404–405, 410, 421, 424, 426–427, 429, 433, 436, 440–444, 447, 455, 457– 458, 470, 472, 480, 483, 488, 495–496, 498, 504–507, 514–515, 520–521, 523– 524

Kosztolányi Dezsőné Harmos Ilona 311, 333

Kovács Endre 399

Kovalovszky Miklós 150

Kováts János 458

Kozma Andor 67, 153

Kozma Lajos 244

Kozocsa Sándor 215, 242, 305, 388

Kőhalmi Béla 86

Kővágó László 28

Krajkó András 150

Kratochvill Georgina 104

Kristóffy József 16, 99

Krúdy Gyula 29–30, 32, 59, 67, 69–70, 141, 150, 183, 215, 302, 370–388, 393, 443, 450, 457, 496, 498, 514–515, 522– 523, 528

Krúdy Kálmán 371

Krúdy Péter 388

Krúdy Zsuzsa 388

Kun Béla 28, 525–526, 528

Kuncz Aladár 430, 451, 458

Kunfi Zsigmond 35, 141

Kuthy Sándor 354

Külföldi Viktor 481

Kürti Pál 457

Laczkó Géza 30, 187, 215, 370, 447, 451–452, 457–458, 480, 492, 496, 515, 521

Lajta Béla 53

Lányi Sarolta 242, 498, 523

László Anna 480

László Imre 39

Laube, Heinrich 459

Lawrence, David Herbert 40

Lechner Ödön 53, 244

Leconte de Lisle, Charles 275, 306, 331

Lemaître, Jules 57

Lenau, Nikolaus 346

Lendvai István 516

Lengyel Béla 56

Lengyel Géza 39, 150

Lengyel József 84, 500, 508–510, 520, 524

Lengyel Menyhért 35, 56, 215, 464–465, 466, 479–480, 498, 515

Lenin, Vladimir Iljics Uljanov 45, 305, 503, 517, 519

Leopardi, Giacomo 251

Lesznai Anna 35, 69, 418–420, 429, 496, 521

Lévay József 7

Ligeti Károly 509

Liptai Ervin 28

Liszti László 81

Lope de Vega, Felix Carpio 473

Lovass Gyula 458

Lovászy Károly 359

Lovik Károly, 371, 374, 386, 388

Lunacsarszkij, Anatolij Vasziljevics 251

Lukács György 6, 30–31, 35, 39–40, 56, 58, 76, 81–82, 118, 121, 149–150, 161, 215, 269, 273, 333, 480, 499, 510, 521, 525–526

Lukianos 246

Mach, Ernst 40

Mácza János 517, 525

Madách Imre 294

Madarász Emil 484

Madarász Flóris 480

Maeterlinck, Maurice 46, 69, 402, 431, 439

Magyar Lajos 493

Majakovszkij, Vladimir Vladimirovics 501–502

Makai Emil 29, 104, 217

Makay Gusztáv 399

Makkai Sándor 148, 150, 333

Mallarmé, Stéphane 46, 143, 402

Manet, Édouard 411

Mann, Thomas 50, 55, 65, 208, 215, 313, 333, 362

Márai Sándor 371

Marcus Aurelius 324

Márffy Ödön 53

Marinetti, Filippo Tommaso 48

Mark Twain 50

Martin du Gard, Roger 385

Marx, Karl 30, 45, 84, 93

Masters, Edgar Lee 402

Mátrai László 371, 388

Mátyás Ferenc 496

Maupassant, Guy de 373, 431, 448

Maurras, Charles 58

Mednyánszky László 53

Medgyessy Ferenc 53, 145

Mehring, Franz 58

Meredith, George 258

Mérei Gyula 28

Mereskovszkij, Dimitrij Szergejevics 51

Migray József 482, 487

Mihályi Rozália 131

Mikes Lajos 255, 521, 528

Miklós Andor 37

Miklós Jutka 34

Mikszáth Kálmán 68–69, 74, 85–86, 104, 129, 158–160, 169, 171–172, 214, 371, 373–376, 386, 390, 396, 438, 459

Milei György 28, 528

Miller, Arthur 459

Milotay István 301

Mód Aladár 195

Mohácsi Jenő 31

Molière 212, 519

Molnár Erik 28

Molnár Erzsébet 480

Molnár Ferenc 8, 66, 69, 359, 438, 461–462, 467, 473, 476–479, 480, 515, 520

Molter Károly 199

Moly Tamás 521

Mondrian, Piet 52

Monet, Claude 461

Móra Ferenc 498, 506, 510, 520

Móricz Bálint 152

Móricz Virág 163, 215, 430

Móricz Zsigmond 6–7, 9, 28–29, 32–33, 56–59, 61, 65–68, 70–73, 81, 104, 112, 130–131, 135, 141, 147–148, 151–215, 228, 242, 253, 262, 356, 370, 374–376, 380, 383, 386–388, 390, 394, 396, 398– 399, 407, 434, 436, 438, 442–447, 449, 453, 458–459, 462–463, 467, 468–471, 479–480, 497–498, 500, 504, 506, 510, 513–515, 521–524, 527–528

Móricz Zsigmondné Holics Eugénia 155–156

Móricz Zsigmondné Simonyi Mária 194

Morris, William 402

Mozart, Wolfgang Amadeus 54, 280

Munkácsy Mihály 53, 435

Musil, Robert 66

Mussolini, Benito 367

Nádass József 496

Nagyatádi Szabó István 19, 21

Nagy Balogh János 443

Nagy Balogh József 53

Nagy Endre 30, 453–454, 457–458, 470, 523

Nagy György 20

Nagy István 195

Nagy János 468

Nagy Lajos 29, 32–33, 35, 195, 215, 303, 339, 355–356, 361, 370, 386, 395, 399, 436, 442–443, 447, 480, 483, 498, 506, 514, 517, 521–524, 527

Nagy Péter 56, 183–184, 215, 399

Nagy Sándor 480

Nagy Zoltán 32, 59, 255, 260, 273, 334, 340, 354, 356, 370, 405–406, 416–418, 429

Negri, Ada 488

Négyesy László 31, 194, 215, 243, 304, 333, 357

Nemes Dezső 28

Nemes György 39

Németh Andor 333, 361, 370, 429

Németh Lajos 57

Németh László 56, 78, 95, 138, 146, 149–150, 195, 212, 215, 242, 261, 265, 272–273, 305, 333, 356, 395, 399, 410, 429–430

Nexő, Martin Andersen 50

Nietzsche, Friedrich 31, 40–43, 47, 56, 63, 89, 95, 129, 134, 245, 275, 278, 298, 305–306, 333, 440

Nyilas József 151

Nyíregyházi Sárai Elemér 373

Ódry Árpád 472, 519

Oláh Gábor 30–31, 150, 235, 274, 340, 354, 356, 420, 421–422, 429, 523, 528

O'Neill, Eugene 459

Orbán Dezső 53

Ormos Ede 489

Osvát Ernő 6, 29–35, 37, 57, 62–63, 73, 86, 102, 164, 194, 243, 253, 255, 261, 346, 354, 358, 400, 426, 428, 439, 451, 473, 480, 490, 521, 526

Osváth Béla 480, 528

Örkény István 387–388

Paizs Elemér 35

Paku Imre 305

Palágyi Lajos 481

Palágyi Menyhért 177

Pallagi Erzsébet 152

Pallagi Gyula 153

Pallagi József 151

Pamlényi Ervin 28

Pán Imre 510

Pándi Pál 86, 333, 496

Pap Károly 194, 261

Papp Mihály 197

Paskievics, Ivan 387

Pásztor Mária l. Ady Lőrincné

Pater, Walter 402

Pátzay Pál 397

Paulay Ede 459

Péguy, Charles 49

Pekár Gyula 301, 380

Pelyvás Ferenczik István 388

Perepatits Antal 388

Perkátai László 371, 388

Petelei István 74, 170, 447

I. Péter orosz cár 186

Péter László 305, 528

Peterdi Andor 482, 484, 486, 487, 496, 520, 523, 528

Peterdi István 400, 410

Péterfy Jenő 62, 454

Pethes Imre 472

Petőfi Sándor 6–7, 55, 64–65, 70, 72, 75– 77, 86, 88, 116, 128–129, 140, 150, 161, 163–164, 210–211, 213–215, 256, 274, 286, 304, 319, 468, 486, 505, 516

Petrák Katalin 28, 528

Pfemfert, Franz 502

Philippe, Charles-Louis 49

Picasso, Pablo 52, 55

Pikler Gyula 31

Pintér Jenő 9

Pintér József 429

Pirandello, Luigi 476, 478–479

Piscator, Erwin 464

Planck, Max 39

Platón 306

Plehanov, Georgij Valentyinovics 58

Poe, Edgar Allan 244, 335, 431, 443, 457

Pogány József 6, 35, 66, 83, 85, 86, 102, 480, 528

Pók Lajos 39

Pontopiddan, Henrik 50

Pór Bertalan 53, 519

Pölöskei Ferenc 28

Prohászka János 388

Prohászka Ottokár 7, 150

Proust, Marcel 42, 48, 51, 261, 371, 385–386

Pukánszky Béla 86

Pukánszkyné Kádár Jolán 480

Puskin, Alekszandr Szergejevics 98, 371, 373

Rába György 273, 429

Rácz Gyula 28

Radics Mária 380–381

Radnóti Miklós 218, 241–242, 406, 410, 496

Radó Antal 131

Rákosi Jenő 37, 65, 79, 82, 135, 250, 312, 421, 498, 507, 510

Rákosi Szidi 66, 469

Rákosi Viktor 389

Rátkai Márton 519

Rédey Tivadar 86, 429–430

Reinhardt, Max 472

Reinitz Béla 519

Reményik Sándor 305, 356

Remete László 528

Renan, Ernst Joseph 39, 217, 275

Renard, Jules 49

Renoir, Auguste 461

Révai József 28, 39, 84, 86, 111–112, 116, 120, 147, 149–150, 500, 509, 519–520

Révay József 457

Révész Béla 8, 30, 35, 37, 69–70, 85, 110, 131, 150, 172, 480, 483, 489–492, 496, 507, 515, 517, 520–521

Révész Imre 305

Révész Mihály 56, 489, 521

Reviczky Gyula 28, 70, 72, 88, 97, 164, 214, 275, 278, 304, 306, 357, 374, 384

Reymont, Władysław Stanisław 211

Réz Pál 215, 333, 388, 429, 479

Ribadeneira, Pedro 473

Rickert, Friedrich 40

Rictus, Jehan 96

Rideg Sándor 496

Riedl Frigyes 31, 304, 335

Rilke, Rainer Maria 47, 118, 143, 306

Rimbaud, Arthur 46, 94, 105, 146, 335, 402, 439

Rippl-Rónai József 53

Rodin, Auguste 112

Rolland, Romain 49–50, 251, 499

Román J. István 333

Rónai Mihály András 496

Rónay György 242, 273, 305, 386, 388, 442, 450, 458

Rosetti, Dante Gabriel 402

Rotrou, Jean de 473

Roux, Emile 112

Rozvány Vilmos 521

Rózsa Sándor 208, 210

Rudnyánszky Gyula 481

Ruffy Péter 429

Rusticus l. Tisza István

Sainte-Beuve, Charles Augustin de 63

Sajó Sándor 7

Salgó Ernő 480

Samain, Albert 46, 335

Sand, George 216

Sándor Pál 56

Sappho 145

Sárközi György 260, 406, 429, 458

Sárvári Anna 282, 286, 298

Schmitt Jenő 275

Schnitzler, Arthur 51, 460–461

Schopenhauer, Arthur 88, 252, 276, 306

Schöffer Gyula 82

Schönberg, Arnold 54

Schöpflin Aladár 6, 9, 29, 32, 57–59, 62–63, 65, 68, 73–75, 86, 104, 108, 125, 141, 149–150, 161, 200, 215, 228, 242–243, 263, 273, 333, 356, 388–389, 392, 395, 399, 416, 432, 452, 457–458, 472, 477, 480, 491, 496, 515, 521, 524

Sebestyén Gyula 7

Seres József 496

Shakespeare, William 72, 212, 243, 332, 404, 406, 431, 434, 470, 519, 522

Shaw, George Bernard 49, 431, 459–460, 469, 472

Shelley, Percy Bysshe 344

Sík Sándor 7, 150, 215

Simmel, Georg 40

Simonyi Mária l. Móricz Zsigmondné

J. Soltész Katalin 273

Sombart, Werner 440

Somlay Artúr 66

Somló Bódog 92–93

Somlyó György 429

Somlyó Zoltán 32, 35, 67, 424–425, 429, 523

Somogyi Béla 82

Somos Jenő 56

Sőtér István 86, 268, 273, 371, 384, 388, 457–458

Spencer, Herbert 39, 89, 133

Staud Géza 479–480

Stein, Charlotte Frau von 122

Steinbeck, John 211

Stocker Antal 407

Storm, Theodor 446

Stramm, August 502

Strauss, Richard 54

Strindberg, August 50, 368, 460, 469, 480

Sully Prudhomme, Armand 30

Surgoth Gyula 407

Swinburne, Algernon Charles 43, 46, 143, 244–246

Szabó Árpád 333

Szabó Dezső 6–7, 30, 32, 35, 82, 148, 235, 253–254, 295, 304, 312, 451, 498, 506, 515–516, 521

Szabó Ede 371, 375, 388, 399

Szabó Ervin 6, 28, 45, 82–83, 84–85, 86, 210, 496, 499–500, 509

Szabó György 57, 333, 510

Szabó József 480

Cs. Szabó László 371

Szabó Lőrinc 147, 251, 255, 257, 273, 305, 356–357, 426, 429

Szabó Pál 194–195, 199, 214

Szabolcs vezér 374

Szabolcsi Bence 54, 57

Szabolcsi Miklós 9, 305, 496

Szabolcska Mihály 160, 218, 354, 362, 420

Szakács Kálmán 28

Szalay Károly 365, 370

Z. Szalai Sándor 399, 510

Szalatnai Rezső 215, 305

Szamuely Tibor 509

Szász Géza 521

Szász Károly, ifj. 153–154

Szász Károly, legifj. 480

Szász Menyhért 498

Szász Zoltán 30, 153

Szauder József 9, 86, 273, 324, 333, 371, 377, 388

Szávay Gyula 7, 354

Széchenyi István 104

Szegi Pál 388, 399

Szegzárdy-Csengery József 333

Székely Béla 500

Székely György 28, 279

Székely János 496

Szekfű Gyula 30, 37, 65, 80, 148–149, 179

Széll Kálmán 15

Szélpál Árpád 356

Szemere Miklós 372, 378, 383

Szenes Piroska 242

Szentessy Gyula 481

Szentkuthy Miklós 271

Szép Ernő 32, 59, 67, 388, 413–416, 429, 453, 515, 523

Szerb Antal 9, 57, 86, 251, 273, 395

Szerémi György 373

Szigligeti Ede 474

Szilágyi Dezső 92

Szilágyi Géza 153, 410

Szini Gyula 30, 68–70, 94, 102, 111, 143, 153, 433–434, 436, 439–443, 454, 457–458, 496, 515, 521, 523

Szini Károly 439

Szirmai Albert 301

Szomaházy István 523

Szomory Dezső 30, 32, 59, 67, 81, 435–439, 457–458, 466, 471–472, 479–480, 515, 521

Szophoklész 272

Szőllősi Zsigmond 66

Sztaniszlavszkij, Konstantin Szergejevics 459

Sztravinszkij, Igor Fjodorovics 54–55

Taine, Hippolyte-Adolphe 167–168

Tamás Attila 429

Tamási Áron 76, 161, 194, 199, 212, 398

Táncsics Mihály 112, 439

Tanner Ilonka l. Török Sophie

Tersánszky Józsi Jenő 6, 29, 32, 35, 59, 61, 135, 356, 370, 389–399, 446–447, 496, 498

Thackeray, William Makepace 373

Thaly Kálmán 119

Than Gyula 354

Thibaudet, Albert 57

Thury Zoltán 62, 89, 94, 460

Thurzó Gábor 457–458

Tihanyi Lajos 53

Tisza István 15–16, 22, 32, 36, 38, 65, 79, 81, 86, 101, 113–114, 138, 144, 148, 150, 372, 376, 470

Tóbiás Áron 388

Tolnai Gábor 305, 333

Tolnai Lajos 72, 88, 104, 129, 157, 164, 195, 213, 375, 447

Tolsztoj, Alekszej Nikolájevics 186

Tolsztoj, Lev Nikolájevics 30, 51, 98, 275, 277, 303, 483, 485–486, 522

Tompa Mihály 151

Tormay Cecil 59, 255

Tornyai János 53

Tóth Aladár 259

Tóth András 334

Tóth Árpád 6, 29, 31–32, 59, 67–68, 135, 141, 143, 235, 242, 254, 260, 273, 294, 333, 334–357, 370, 413–414, 416, 421, 429, 440–441, 446, 458, 496, 498, 504, 507, 513, 515, 518, 520–521, 523–524, 527

Tóth Árpádné Lichtmann Anna 339

Tóth Béla 78, 106, 109

Tóth Dezső 86, 183–184, 410

Tóth Endre 429

Tóth Lajos 388

Toulet, Paul-Jean 414

Tömörkény István 160, 274, 303–304, 448, 469

Török Gyula 44, 70, 231, 374–375, 396, 436, 442, 447–450, 457–458

Török Sophie 242, 255

Trakl, Georg 47

Trencsényi-Waldapfel Imre 86

Tuba Károly 482, 487

Turcsányi Elek 68, 429

Turgenyev, Ivan Szergejevics 98, 371, 373– 374, 387, 431

Turóczi-Trostler József 273, 333, 519

Udvarhelyi Dénes 388

Uitz Béla 53, 500, 519

Ungvári Tamás 273, 410

Vadász Elemér 519

Vadnay Károly 371

Vajda Imre 305, 410

Vajda János 28, 74, 88, 104, 129, 145, 164, 213, 347, 505

Vajda Miklós 370, 457

Varga József 150

Varga Lajosné 457

Vargha Balázs 333

Vargha Gyula 7, 59, 153–154

Vargha Kálmán 72, 215, 457–458

Várkonyi Nándor 9

Várnai Dániel 489

Várnai Zseni 82, 85, 484, 486, 487–488, 496, 507, 510, 517, 521, 523, 528

Varsányi Irén 462

Vas István 86, 261, 273, 356, 406, 410

Vaszary Gábor 461

Vaszary János 461

Vázsonyi Vilmos 93

Véber Károly 457

Vedres Márk 53, 519

Végh György 429

Veres Péter 195, 202, 210, 215

Verhaeren, Émile 47, 403, 500

Verlaine, Paul 43, 46, 69, 94, 97, 118, 121, 142–143, 146, 335, 364, 439

Verne, Jules 359

Vészi József 37–38, 100, 106

Vezér Erzsébet 150

II. Vilmos császár 503, 514

Vincze Sándor 82

Virág Benedek 311

Voinovich Géza 7, 79

Vörösmarty Mihály 81, 88, 251, 290, 293–294, 389, 474

Waldapfel József 273

Wedekind, Frank 460

Weininger, Otto 368

Weiss Manfréd 136

Wells, Herbert George 359, 367, 499

Weltner Jakab 82, 525

Weöres Sándor 273, 406

Werbőczy István 128

Wesselényi Miklós 88

Whitman, Walt 500

Wilde, Oscar 30, 46, 57, 248, 278, 309, 319, 332, 335, 346, 431, 439–440, 456, 460– 461, 472

Williams, Tennessee 459

Wilson, Thomas Woodrow 503

Windelband, Wilhelm 40

Wundt, Wilhelm 440

Zelk Zoltán 399

Zemplén Győző 31

Zempléni Árpád 7, 71

Zetkin, Klára 30

Zigány Árpád 35, 489

Zrinszky László 528

Zrínyi Miklós 81

Zola, Emile 45, 51, 89, 131, 163, 167–168, 258, 373, 387, 431, 459–460, 480, 483

Zolnai Béla 56, 305, 333

Zsigmond király 372

Zsoldos Jenő 457

Zsolt Béla 67