Bresztovszky Ernő (1882 Rimaszombat – 1922 Bécs)

A budapesti egyetem bölcsészkarán végezte tanulmányait, majd a Népszava belső munkatársa lett. Politikai, közgazdasági és társadalomtudományi írások mellett irodalmi kritikákat és számos elvi jelentőségű cikket, tanulmányt is írt (Művésznyomor és művészgőg, 1911). Révész Béla előtt ő szerkesztette a Népszava szépirodalmi rovatát. Maga is folytatott szépirodalmi munkásságot (Miért? 1919). Nagy érdeme, hogy a Népszava Ady-vitájában – felismerve Ady forradalmas költészetének a szocialista irodalom fejlődése szempontjából is meghatározó jelentőségét – Ady Endre mellett foglalt határozottan állást. Írásaiban – a korabeli elmélet szintjén – igyekezett a marxista álláspontot terjeszteni és védelmezni.