Irodalom

A Ny 1909-es (10–11.) A.-száma. – Horváth János: A. s a legújabb magyar líra. 1910. – Ignotus: Kísérletek. 1910. 204–210. – Oláh Gábor: Irói arcképek. 1910. 133–147. – Jászi Oszkár: Egy verseskönyvről. Világ 1914. 40. – Bölöni György: A., az örökké élő. Világ 1918. 210. – A Ny 1919-es (4–5.) és a HSz 1919-es (aug.) A.-száma. – Babits Mihály: Tanulmány A.-ról. Ny 1920. 128–147. – Földessy Gyula: A. E.-tanulmányok. 1921. – Horváth János: Aranytól A.-ig. 1921. – Kardos László: A 21 éves A. E. Gyoma 1922. – Ady Lajos: A. E. 1923.

Benedek Marcell: A.-breviárium. I–II. 1924. – Dóczy JenőFöldessy Gyula: A.-Múzeum. I–II. 1924. – Makkai Sándor: Magyar fa sorsa. 1927. – Földessy Gyula: Ujabb A.-tanulmányok. Berlin 1927. – Sík Sándor: Gárdonyi, A., Prohászka. 1929. – A Toll A.-ankétja. 1929. 11–19. sz. – Földessy Gyula: A.-problémák. 1929. – Németh László: A. összes versei. Napk 1930. 462–470. – Bölöni György: Az igazi A. Paris 1934. – Németh László: A. E. Tanu 1934. 124–136. – Schöpflin Aladár: A. E. 1934. – Révész Béla: A. trilógiája. 1935. – Dénes Zsófia: Élet helyett órák. 1939. – Földessy Gyula: A. értékelése az Uj Versek megjelenésétől máig. 1939. – Hegedűs Lóránt: A. és Tisza István. 1940. – Németh László: Vitathatatlan A. Kisebbségben. I–II. 1940. 360–369. – Földessy Gyula: Az ismeretlen A. 1941.– Révész Béla: A. E. összes levelei Lédához és a nagy regény teljes története. 1942. – Földessy Gyula: A. az ember és a költő. 1943. – Révai József: A. 1945. – Krúdy Gyula: A. E. éjszakái. 1948. – Földessy Gyula: A. minden titkai. 1949. – Lukács György: A. E. 1949. – Bóka László: A. szimbolizmusa. ItK 1954. 125–145. – Bóka László: A. E. élete és művei. A. E. pályakezdése. 1955. – Lengyel Géza: A. és a színház. Színház és Filmművészet 1955. 431–435., 580–588. – Bölöni György: A. az újságíró. 1956. – Hegedüs Nándor: A. E. Nagyváradon. 1956. – Dénes Zsófia: Akkor a hársak épp szerettek. 1957. – Hegedüs Nándor: A. E. nagyváradi napjai. 1957. – Lengyel Géza: A. a műhelyben. 1957. – Hatvany Lajos: A. I–II. 1959. – Varga József: A. és Hatvany. Kort 1959. II. 88–100. – Komlós Aladár: A fiatal A. nyomában. ItK 1960. 17–35. – Kovalovszky Miklós: Emlékezések A. E.-ről. I. 1961. – Varga József: A. irodalomszemlélete. ItK 1961. 253–285. – Vezér Erzsébet: A. világnézeti fejlődéséhez. ItK 1961. 162–178. – Kovalovszky Miklós: Robogj fel láznak ifjú serege. Nyr 1962. 405–417. – Varga József: A. útja az "Új versek" felé. 1963.