Tétel adatlapja
CÍMLAP

Régi magyar világjárók

TARTALOMErdélyi követek a fényes portánál

Erdélyi fejedelmi követek naplóiból (1613-1680)

Kurucok török földön

Komáromy János, Thököly Imre fejedelem titoknoka Törökországban (1697-1705)
Zágoni Mikes Kelemen törökországi levelei (1717-1758)

Vándorlegények

Jelky András, a világjáró bajai szabólegény (1756-1778)
Szentessy Dániel nagyváradi kardcsiszárlegény vándorútja nyugaton és keleten (1825-1840)

A reformkor világjárói

Az első magyar útleírás Észak-Amerikáról Bölöni Farkas Sándor utazása (1831)
Haraszthy Ágoston Észak- és Közép-Amerikában (1840-1841 és 1846-1869)
Nogel István természettudományos kutatóútja a Keleten (1841-1846)

A szabadságharc emigránsai

Szemere Bertalan utazása Törökországban (1849-1850)
Berzenczey László Amerikában és Ázsiában (1849-1874)
Czegei Wass Sámuel a nyugat-indiai Antillákon (1849-1858)
Magyar honvédemigránsok az ausztráliai aranymezőkön (1851-1854)

Dél-Amerika őserdőiben

Geőcze István brazíliai kávéültetvényes emlékirata (1864-1866)

Bolyongások Afrikában

Asbóth János Egyiptomban és Palesztinában (1881-1882)
Torday Emil kutatóútja a közép-afrikai Belga Kongó Államban (1900-1910)

Ázsia térségein

Vámbéry Ármin Perzsiában (1862-1863)
Lóczy Lajos Dél- és Belső-Ázsiában (1877-1880)
Kompolthy Jób, kínai postaigazgató (1903-1913)
Lendl Adolf kutatóútjai Kisázsiában és Dél-Amerikában (1906-1907)
Stein Aurél ázsiai régészeti, történelmi és földrajzi kutatóútjai (1900-1944)