Vissza a kezdőlapra


VÁLOGATOTT SZAKIRODALOM
 
Könyvek, albumok a művészről
Cikkek, tanulmányok
Általános művek a korszakról és a stílusról
 
KEZDŐLAPKÖNYVEK, ALBUMOK


Lázár Béla: Rippl-Rónai József
Budapest : 1923

Pewny Denise: Rippl-Rónai
Budapest : 1940

Petrovics Elek: Rippl-Rónai
Budapest : Athenaeum Rt., 1942

Rippl-Rónai József halálának 30. évf. rendezett emlékkiállítás / Takáts Gyula (szerk.)
Rippl-Rónai Múzeum, 1957

Rippl-Rónai-Beck: Rippl-Rónai József emlékezései-Beck Ö. Fülöp emlékezései
Budapest : Szépirodalmi Könyvkiadó, 1957

Rippl-Rónai József centenáris kiállítása / Genthon-Bodnár (szerk.)
Budapest : Magyar Nemzeti Galéria, 1961

Kávássy Sándor: Rippl-Rónai írásaiból
Kiadó: nincs megadva, 1967

Aknai Tamás: Rippl-Rónai
Budapest : Corvina Kiadó, 1971

Fülep Lajos: Rippl-Rónai-Csontváry-Derkovits
Budapest : Magvető Könyvkiadó, 1975

Bernáth Mária: Rippl-Rónai (szemtől szemben)
Gond-Cura Alapítvány, 1976

Genthon István: Rippl-Rónai József
Budapest : Corvina Kiadó, 1977

Rippl-Rónai József biográfia és bibliográfia
Palmiro Togliatti M. Könyvtár, 1978

Keresü Katalin: Rippl-Rónai József
Budapest : Corvina Kiadó, 1982

Szabadi Judit: Így élt Rippl-Rónai József
Budapest : Móra Ferenc Könyvkiadó, 1990

Rippl-Rónai József kiállítása
Szentendre, 1994

Bernáth Mária-Nagy Ildikó: Rippl-Rónai József gyűjteményes kiállítása
Budapest : Magyar Nemzeti Galéria, 1998

Bernáth Mária: Rippl-Rónai József
Szemimpex Kiadó, 1998

Keresü Katalin: Rippl-Rónai, Csontváry, Gulácsy
Noran Kiadó, 1999

Gachot, Francois: Rippl-Rónai
Budapest : Corvina Kiadó, 2000

Szabadi Judit: Rippl-Rónai (Szabadi)
Budapest : Corvina Kiadó, 2000CIKKEK, TANULMÁNYOK


Lyka Károly: Rippl-Rónai József
Budapesti Napló, 1901. jan. 1.

Malonyay Dezső: A Fiatalok
Budapest, 1906. 181-222. old.

Petrovics Elek: Rippl-Rónai
Művészet, 1906

Petrovics Elek: Rippl-Rónai József
Művészet, 1906. 107-117. oldal

Fülep Lajos: Rippl-Rónai József
A Ház, 1910. 223-228. oldal

P. Freund Mária Dr.: Rippl-Rónai és a vonal
Nyugat, 1915. 23. szám

Dömötör István: Rippl-Rónai új munkái
Művészet, Tizennegyedik évfolyam, 1915, Nyolcadik szám, 389-396. oldal

Elek Artúr: Rippl-Rónai József új témái
Nyugat, 1923. 468-470. oldal

Petrovics Elek: Újakról és régiekről
Budapest, 1923. 27-35. oldal

Lyka Károly: Rippl-Rónai néhány levele
Magyar Művészet XVI, 1949

Cs. Szabó László: Rippl-Rónai és Natanson
Magyar Művészet, 1949. 28-32. oldal

Wertheimer Klára: Aristide Maillol levelei Rippl-Rónaihoz
Művészettörténeti Értesítő, 1953. 110-118. oldal

Kellner Béla: A Róma hegyi ház
Jelenkor, 1959. 9

Vayerné Zibolen Ágnes: Rippl-Rónai íróportréi
Petőfi Irodalmi Múzeum Évkönyve, 1960-61. 83-97. oldal

Istvánffyné, Balogh Sára: Rippl-Rónai József iparművészeti tevékenysége...
Művészettörténeti Értesítő, 1963. 168-190 oldal

Ivánfyné Balogh Sára: Rippl-Rónai iparművészeti elvei és tevékenysége kiadatlan levelei nyomán
Művészettörténeti Értesítő, 1963. 68-190. oldal, 1964. 263-278. oldal

Genthon István: Rippl-Rónai kiadatlan levelei
Képzőművészeti Almanach I. Budapest, 1969. 131-149. oldal

Kassák Lajos: Képzőművészetünk Nagybányától napjainkig. Éljünk a mi időnkben
Budapest, 1978. 387-437. oldal

Kováts Albert: Rippl-Rónai József (1861-1927)
Élet és Tudomány 1998. 36. sz.

Gellér Katalin: Rippl-Rónai kapcsolata Mallarméval és körével
Ars Hungarica. 28. 2000. 1. 109-120. oldal

Pandúr József: Rippl-Rónai József ismeretlen levelei
Somogy. 29. 2001. 3. 220-230. oldalÁLTALÁNOS MŰVEK


A posztimpresszionizmus művészete / Hevesy Iván
Gyoma : Kner Izidor, 1922

A posztimpresszionizmus / Genthon István
Budapest : Gondolat, Képzőművészeti Alap Kiadóváll., 1960

Magyar festészet a XIX. században / Pogány Ö. Gábor
Budapest : Corvina Kiadó Vállalat, 1970

Modern magyar művészet / Németh Lajos
Budapest : Corvina, 1972

A magyarországi művészet története / főszerk. Fülep Lajos ; szerk. Dercsényi Dezső, Zádor Anna
Budapest : Corvina, 1973

A XIX. század művészete : a historizmustól a szecesszióig / Németh Lajos
Budapest : Corvina, 1974

Kis magyar művészettörténet : A honfoglalás korától a XIX. század végéig / Dercsényi Dezső, Zádor Anna ; [név- és helymutató Bán András, Jávor Anna]
Budapest : Képzőművészeti Alap, 1980

A magyarországi művészet története / főszerkesztő Aradi Nóra ; Magyar Tudományos Akadémia Művészettörténeti Kutató Csoport
Budapest : Akadémiai Kiadó, 1981-

A művészet története Magyarországon a honfoglalástól napjainkig / Aradi Nóra [et al.] ; [szerk. Aradi Nóra]
[Budapest.] : Gondolat, 1983Vissza a kezdőlapraVissza az oldal elejére