A hímzések

A hímzés a magyar népi díszítőművészet egyik leggazdagabb, legváltozatosabb ága, mely viszonylag kis területen belül is rendkívül sokrétű. Két nagy csoportba oszthatjuk őket. Ezek egyike rendkívül közel áll a szőttesekhez, és úgy készül, hogy a sima szőttesbe szálszámolással varrják bele a mintát. Az ilyen keresztszemes és szálánvarrott hímzés elemei éppen ezért geometrikusak, úgyhogy a nem eléggé gyakorlott szem könnyen összetévesztheti a szőttesekkel. Ezzel szemben a szabadrajzú hímzéseket az alapanyag már alig köti, ezért nemcsak a hagyományos elemeknek, de az alkotó képzeletnek is több a lehetősége.

230. Úrasztala terítő.

230. Úrasztala terítő.
1755 Szirma, Borsod-Abaúj-Zemplén m.

{H-378.} A hímzéssel, a falu szokásához alkalmazkodva, már a gyermeklányok megpróbálkoznak, de igazán jó hímző csak az, aki a régi motívumkincset magas technikai fokon tudja variálni, képes újjá formálni. Az ilyenek specialistákká lesznek, akik kisebb-nagyobb ellenszolgáltatás fejében készítenek el egyes darabokat, olykor a férjhez menendő lányok egész kelengyéjét. A szabadrajzú hímzéseknél különösen nagy az íróasszonyok jelentősége, akik a hozott alapanyagra a legszebb díszítményeket rajzolják, melynek kivarrására már kevesebb tehetséggel és gyakorlattal rendelkezők is vállalkozhatnak.

180. ábra Egyszerű keresztszemes hímzés.

180. ábra Egyszerű keresztszemes hímzés.
Általános

Hímzésekkel a használati, de az átlagnál ünnepélyesebb darabokat látták el. Éppen ezért nagy szerepe van elsősorban is a népviselet különböző darabjain, de csak olyan felületeken, ahol azokat látni lehet. {H-379.} Ugyanez mondható el a párnavégekről, melyeket díszükkel kifele raknak az ágyakra, továbbá a különböző kendőkről, takarókról, abroszokról, törülközőkről, melyek virágaiban nemcsak a család tagjai, hanem a látogatók is gyönyörködhetnek. Ezek a tárgyak bármennyire díszesek is, mégis mindegyiknek van valami meghatározott feladata.

181. ábra Szálán varrott öltés színe és visszája

181. ábra Szálán varrott öltés színe és visszája

Az alapanyagot a maguk szőtte, a későbbiekben vásárolt szőttes adta, míg a hímzésre szolgáló fonalat részben növényi festékkel házilag színezték, de egyes vidékeken már régebbi idő óta kereskedőktől vásárolták. Az öltésfajták közül a geometrikus díszítményekhez kapcsolódik a már említett keresztöltés, amikor két vagy több öltés keresztirányban helyezkedik el, ezért a minták szőttes hatásúak. Ennek egy változata a szálánvarrott, mely bizonyos szabadabb rajzú minták hímzését is lehetővé teszi. Ez esetben két négyzet helyét nem négy, hanem csak három öltéssel varrják ki. A lapos öltés több változata ismeretes a magyar nyelvterületen, aszerint hogy a szálak részben vagy teljesen egymás mellé sorakoznak. Ez a magyar hímzések legszélesebb körben elterjedt technikája. A hurok- és láncöltések közös jellemzője, hogy az anyag színén a fonálból hurkot képeznek. Ennek és leerősítésének különböző módjai a hímzésnek egymástól eltérő jelleget biztosítanak.

182. ábra Egyszerű lapos öltés

182. ábra Egyszerű lapos öltés

De nemcsak az öltés technikájában, hanem a szerkesztésben is sokféle elv érvényesül a magyar hímzéseken. A legáltalánosabb és legklasszikusabb mégis a hármas tagozódás. Ennek megfelelően a díszítendő felület középen helyezkedik el hosszanti irányban elnyúlva a főmotívum; ezt zárja le alul és felül egy-egy az előbbinél vékonyabb és felül többnyire a vászon felé nyitott csík, az ún. mesterke. Ez őrzi a legrégebbi elemeket, melyek lassan a szélekre szorultak.

A hímzéseket nemcsak nők, hanem bizonyos esetekben férfiak is varrták. Az utóbbiak mindig mesterek, akik hivatásszerűen foglalkoztak a különböző felsőruhák kiszabásával, megvarrásával és díszítésével.

183. ábra Huroköltés

183. ábra Huroköltés

A cifraszűr anyaga fehér vagy fehéres durva posztó, amit fekete és vörös, helyenként kék, sőt sárga színű gyapjú-, illetve selyemfonállal hímeztek, de a színek számos árnyalata az átmenetet is biztosította. A díszítmények, melyek leggyakoribb alapeleme a rózsa, szegfű, tulipán, gyöngyvirág és az őket közrefogó levelek, az 'utóbbi két évszázadban kerültek a szűrre. A díszítés munkáját a szűrszabó virágozásnak nevezi, és a szerkesztéshez a kosárból, cserépből kinövő virágcsokor {H-380.} adta az indítékot. A múlt század közepétől kezdve a mértéktelen díszítés hatalmasodott el a szűrökön is. A hímző lehetőleg semmi szabad területet, ún. parasztot nem hagyott a látható felületeken.

184. ábra Virág egy bakonyi szűrhímzésről.

184. ábra Virág egy bakonyi szűrhímzésről.
Veszprém m. XX. század eleje

A legdíszesebb, minden részén virágozott szűr az egri, míg a Hajdúságban elsősorban két oldalát, az ún. aszajt hímezték; a kunsági szűröket pedig koszorús motívumaikról lehet felismerni. A Tiszántúl, főleg Biharban fekete rátétes díszítményeket varrtak a szűrökre, ami különösen a varrógép terjedésével hódított. Helyenként Erdélyben egészen Kalotaszegig nyomult (l. még 310. l.). A bakonyi és somogyi példányokat nemcsak rövidségük, hanem külön díszítményviláguk különbözteti meg, melyben többek között a piros rátét is szerepel. Ezt a nemzeti ellenállás jelképeként az urak is viselték a múlt század közepén, sőt ebben mentek az olasz szabadságharc megsegítésére. Ezért nevezték egyik változatát Garibaldi-szűrnek.

185. ábra Ködmöndíszítmény. Szűcsmunka.

185. ábra Ködmöndíszítmény. Szűcsmunka.
Ipolymente, Nógrád m. XX. század eleje

231. Lepedővég részlete

231. Lepedővég részlete
Veszprém m.

A szűrhímzések közeli rokona a szűcshímzés (l. még 311. l.). Korábban a bőr ruhaneműeken csak az összevarrást díszítették, szironyozták. Ilyen darabokat még most is sokfele találunk, de elsősorban Erdélyben őrződtek meg szép változataik. A gazdag virágozást szűcsselyemmel, ritkábban gyapjúval, lapos öltéssel végezték. A XVIII. század végétől kezdve jelentkeznek jelentősebb mértékben a különböző csokorba kötött virágmotívumok, akárcsak a szűrökön, egyre jobban stilizálva. A színben a nyelvterület különböző részein bizonyos eltérés mutatkozott, így Kalotaszegen elsősorban a piros szín változatai dominálnak, hasonlót viselnek a székelyföldi Homoródmentén is. Csíkban alig díszítik a bőrruhákat, legfeljebb a varrás mentén mutatkozik egy kevés hímzés. Legdíszesebbek az alföldi ködmönök, ezek között is kiemelkednek a békésiek, talán mert itt különböző nemzetiségek készítményei találkoznak a magyarságéval (l. XXXVII. kép). A hajdúsági kisbundákat többnyire csak feketével varrták, a jászsági subákat zölddel hímezték. A Duna–Tisza közén a reformátusok inkább a piros színt, míg a katolikusok a kék-sárga árnyalatokat kedvelték. A dunántúli {H-381.} ködmönöket piros, de helyenként más színű fonalakkal is virágozták.

Vászonra mindig az asszonyok hímeztek. A nyelvterület különböző részem a hímzések olyan változatosak, hogy csak néhány jellegzetesebb és általánosan ismert változat bemutatására vállalkozhatunk.

Az egyik legrégebbi az Alföldről, közelebbről a Nagykunságból és Hódmezővásárhelyről, Orosházáról ismert szőrhímzés (l. XXXIV., XXXVI. kép). Ezt kék, zöld, piros gyapjúfonallal rendkívül árnyaltan, lapos öltéssel varrták. Néha fekete is előfordul rajta. Legszívesebben rózsát ábrázolnak, amit kisebb-nagyobb virágok, levelek vesznek körül, de gyakori a tulipánmotívum is. Hasonló díszítményű darabok újabban a Dunántúlról, a Felföldről is előkerültek, azt sejtetve, hogy elterjedésük valamikor általánosabb lehetett.

A rábaközi hímzések, között a keresztszemes és szálánvarrott mellett gyakran találunk szabadrajzúakat is (l. XXXV. kép). Az előbbieket többnyire csak pirossal hímezték, és a technika adta megkötöttségeket igyekeztek csigavonalakkal fellazítani. A szabadrajzúak között elsősorban virágmotívumok uralkodnak, de néha madár is előfordul. Ez utóbbiakban gyakran érezzük a történeti stílusok visszatérő emlékét. Ezeket már régen nem készítik így, csak múzeumi darabokon tanulmányozhatjuk őket. Kapuvár környékén, elsősorban Hövejben a leheletfinom fehér hímzést találjuk, amellyel főleg a fejre való kendőket díszítették.

232. Lepedővég részlete fehérhímzéssel, jobb sarkán tulajdonjeggyel

232. Lepedővég részlete fehérhímzéssel, jobb sarkán tulajdonjeggyel
Zala m.

Külön csoportot alkotnak a fehér hímzések, melyeket sokfele ismernek, vagy még a közelmúltban ismertek. Ezek némelyike a lyukhímzéshez {H-382.} kapcsolódott. Ilyeneket találunk Somogyban, Zalában, Veszprémben, ahol elsősorban a legények ingét díszítették, különösen azt, amit a menyasszony adott vőlegényének. Fehér hímzés volt eredetileg a túrái is, mellyel ételhordó, váll-, fej- és kézbe való kendőt ékesítettek. Ezek az apró virágok szinte a szemünk láttára színesedtek ki, nőttek meg, és ezzel kompozíciójuk is fellazult. Ez a kiszínesedett lapos hímzés a környékbeli falvakra is átterjedt.

Azoknál a hímzéseknél, melyek a parasztság kezén napjainkig élnek, a színesedési folyamat általános, amire Kalocsa és környéke a legjobb példa. A múlt század végi gyári készítésű lyukashímzésből indult el, amit piros, kék és fekete színekkel maguk is kezdtek utánozni. Az utóbbi évtizedekben a színeződés továbbfejlődött, és ma már huszonkét színárnyalatot használnak a pruszlikon, kötőn, főkötőn, újabban kendőkön, térítőkön. Az íróasszonyok egyre inkább eltávolodnak az eredeti mintáktól, és gazdag virágos, leveles, indás mustrákat terveznek. Ez a népművészet nem állt meg a hímzéseknél, hanem a bútorok, a ház falának festésére, sőt újabban a húsvéti tojás díszítésére, tányérok virágozására is átterjedt.

186. ábra Főkötő hímzésének részlete („kiskutya”).

186. ábra Főkötő hímzésének részlete („kiskutya”).
Sárköz, Tolna m. XX. század eleje

A sárköziek nemcsak a szőttesnek, hanem a hímzésnek is kiváló mesterei. A halott feje alá szánt piros vagy fekete párna motívumai áttételesen kapcsolatban álltak a XVI–XVII. századi reneszánsz hímzéseivel. Legismertebbek a fehérrel gazdagon varrt fekete alapú főkötők. A díszítendő felület szélét először körbevarrták, majd a belső részét előrerajzolás nélkül, rögtönözve gazdagon kitöltötték. Mintáikban virágok, levelek, ágak, ritkábban még stilizált madarak is előfordulnak. {H-383.} Az igazán díszes darabok elkészítésére nem mindenki vállalkozott, hanem inkább a kiemelkedő képességű varróasszonyoktól vásárolták vagy rendelték meg a vágyaiknak megfelelőt. A menyecskék a főkötő fölé fátyolból készített kendőt, ún. bíbort csavartak, melynek végét nemcsak gazdagon hímezték, hanem fémsujtásokkal is díszítették. Úgy látszik, hogy ez délről, a horvátoktól, szerbektől a Duna mentén kerülhetett a Sárközbe.

187. ábra Részlet a „nagyírásos”-ból.

187. ábra Részlet a „nagyírásos”-ból.
Kalotaszeg. XX. század eleje

A matyók hímzése mostani formájában ugyancsak új keletű. Korábban varrtak itt piros és kék színű keresztszemes díszítményeket, de már ezeknek is virág volt az alapmotívumuk, amit a geometrikus technikához alkalmaztak. E hímzésforma változata a mai napig él Tardon. Sokkal általánosabb már a múlt században is a szabadrajzú hímzés, melynek főmotívuma a rózsa és a hozzá kapcsolódó levelek (l. XXXVIII. kép). Ennek színe korábban ugyancsak piros és kék, ezzel lepedővégeket, párnákat és a férfiviselet egyes darabjait díszítették. A századfordulótól kezdve sokszínű selyem- és gyapjúszállal hímeznek, olyan tömötten, hogy az alapanyagot teljesen beborítják a rózsák és levelek. Ezek a kompozíciók, melyeknek előrajzolói a legjelesebb íróasszonyok, sokszor a szűcsök ornamentikájához állnak közel. Mikor a szűcsök már régen nem dolgoztak, akkor az íróasszonyok tovább variálták és fejlesztették mintakincsüket.

233. Főkötő kiterítve

233. Főkötő kiterítve
Sárköz

234. Matyó lepedővég

234. Matyó lepedővég
Mezőkövesd

A kalotaszegi írásos egyike a legismertebb erdélyi hímzéseknek. A vászonra előre lúdtollal vagy orsóvéggel tejbe kevert korommal írták rá a mustrát, minden előzetes beosztás nélkül, mégis úgy, hogy az {H-384.} adott területet pontosan kitöltse. Az előrajzolást öreg asszonyok végezték, akik fejében és kezében a gazdag mintakincs számtalan változata élt. Ezzel díszítették a lepedőket, párnahajakat, térítőket, törülközőket. Itt is megfigyelhető a minták sűrűsödése, és már nemcsak láncvarrást, zsinóröltést használtak, hanem időnként a kimaradó területeket lapos öltéssel töltötték ki. Leggyakoribb szín a piros, de a fekete, sötétkék is előfordul, rendszerint csak egyedül, mert a színeket régebben nem keverték. A legrégebbi írásos kalotaszegi hímzések még magukon viselik a geometrikus elődök merevségét, máskor olyan virágkompozíciókat idéznek, melyeket a reneszánsz útjain egész Itáliáig lehet követni.

235. Ágyfűtül való

235. Ágyfűtül való
Kalotaszeg, egykori Kolozs m., Románia

A Székelyföldön a szabadrajzúak mellett a hímzések döntő többsége szálánvarrott, mely egyben az öltés technikáját is jelenti. Ezek díszítőelemei még alig váltak el a szőttesektől, gyakran azonos motívumokkal egymás mellett készítik a szőttes és varrottas párnahajakat az eladó lány számára. Kászonban megtaláljuk a székelyföldi szálánvarrott {H-386.} hímzések szinte valamennyi változatát. A szerkezetük áttekinthető és jól tagolt. Középen húzódik a széles központi motívum, melyről a varrottas a nevét kapja, így többek között beszélnek nagy-tányéros, nagy- vagy sűrűcsillagos, sűrűrózsás, asztallábas, nagyalmás, kakastaréjos, nagysávos hímzésekről. Ezt alul és felül keskeny díszítménycsík, a mesterke keretezi. A székelyföldi varrottasoknál a két mesterke együtt nem szélesebb, mint a középső sáv egyharmada vagy fele. Eredetileg csak piros színnel varrtak, később a kék, sőt helyenként a fekete is feltűnt. A díszítmények sok esetben a szászok hímzésével mutatnak rokonságot, eredetükben viszont egész a középkorig követhetők.

236. Ágyfűtül való fele

236. Ágyfűtül való fele
Kalotaszeg, egykori Kolozs m., Románia

237. Párnavég

237. Párnavég
Kalotaszeg, egykori Kolozs m., Románia

238. Lepedővég részlete

238. Lepedővég részlete
Egykori Háromszék m., Románia

A csipkeverés egyik fajtájáról, a rojtkötésről már fentebb megemlékeztünk, {H-387.} ehhez hasonlítható az a díszvarrás, melyet két szél vászon lepedővé, térítővé, abrosszá történő összedolgozásához használtak. Kifejezetten magyar paraszti csipkeverésről azonban nem beszélhetünk. Ez nem jelenti azt, hogy nem használtak volna csipkét, de ezt a szlovákok, felföldi szászok készítették, és vándorkereskedők juttatták el a magyar nyelvterület nagyobb részére. A századforduló idején többször is kísérleteztek meghonosításával, de csak Kiskunhalason és Karcagon járt sikerrel, az itt készített csipke mint népi iparművészeti alkotás az országban és a határokon kívül napjainkban is sok sikert ér el.